Julepling Rauhella 29 desember

PRS JulePling Rauhella 29 desember. 


Vi vil ønske velkommen til ny match på Rauhella.

Årets 3. i PRS Norge serien.


MD Kristian Gundersen / Ass MD Bjørn Sørland. 


Det blir lagt opp til 24 deltakere. 3 grupper av 8 skyttere.  

Man må beregne ca 100-110 skudd ut i fra antall øvelser. 


Avstander er 100-430 meter. 


Oppmøte og registrering er kl 0830 på Rauhella. Skyting starter når det er skytelys, dog etter kl 0900 uansett. 


Matchbok blir ikke delt ut i forkant, men øvelser vil bli gått grundig igjennom i forkant. 


Gjeldene covid tiltak vil bli etterfulgt. Brudd på disse kan evt medføre bortvisning fra matchen. 


Påmelding starter 9.desember kl 1800 og er kr 600. Dette inkluderer litt mat og drikke.  


Nærmeste overnatting er Vinger hotell på Kongsvinger


Spørsmål kan evt rettes til MD.

 

Registreringsskjema