Jegerprøven med OJFF - kurs nr 6-2019

Ta jegerprøven med Oslo jeger- og fiskerforening!

Kurset er fulltegnet. Neste ledige kurs er kurs nr 7, 16.-26. september.

For å drive jakt og fangst i Norge må en ha avlagt jegerprøveeksamen. Kurset og prøven er den samme om en vil jakte storvilt eller småvilt. Miljødirektoratet har gitt reglene for jegerprøven og hvorledes undervisingen skal foregå.

Kursplan

Alle våre kurs starter mandager og avsluttes torsdag påfølgende uke og følger samme kursplan:

 • Mandag kl.1700-2000
  1. Jakt og holdninger
 • Tirsdag kl.1700-2000  
  2. Våpen og våpenlovgiving
 • Onsdag 1700-2000
  5. Artskunnskaper
 • Torsdag kl. 1700-2000
  6. Lover og forskrifter
 • Lørdag kl. 0900-1600
  4. Skyting. Hagle og rifle. Løvenskioldbanen
 • Søndag kl 1000-1300
  3. Human og sikker jakt i praksis. Utedag Løvenskioldbanen
 • Tirsdag kl .1700-2000
  7. Jaktformer
 • Onsdag kl. 1700-2000
  8. Ettersøk av skadet vilt
 • Torsdag kl. 1700-2000
  9. Håndtering av felt vilt

Samling 1- 4 er obligatorisk. Manglende deltagelse må tas igjen ved et annet kurs. Fravær er tillatt med inntil 2 samlinger av samling 5 - 9, og dokumenteres med bestått test fra e- læringsmodulen. E-læringsmaterialet finner du her: https://www.trainingportal.no/md/content_html.html#/lang/nor/sequence/269834

Pensum 

Det er flere godkjente bøker med pensum. Vi anbefaler "Jegerprøven med NJFF" og du kan bestille denne ved påmelding. Boken koster kr 300,- og blir utlevert første kurskveld.

Kurslokaler og gjennomføring:

Vårt kurslokale er på Persbråten videregående skole, Gamle Hovsetervei 1, 0768 Oslo. Det er busstopp (Huseby skole) like ved skolen, og fra Hovseter stasjon på Østeråsbanen (linje 2) er det få minutter å gå.

Både hagleskytingen og rifleskytingen er lagt til Løvenskioldbanen på Dælimosen (GPS i bil? Prøv Dælimosen 54, 1359 Eiksmarka). Banene ligger i Bærumsmarka, ved Skytterkollen. Hagleskytingen gjennomføres på haglebanen og rifleskytingen på 100-metersbanen. Alle våre elever får skyte med jaktrifle i godkjent storviltkaliber.

Oppmelding til eksamen

Den som skal gå opp til eksamen må betale en eksamensavgift til Miljødirektoratet (i tillegg til kurspris), samt registrere seg som jegerprøvekandidat. Alle kandidater registrere seg som jegerprøvekandidat for å få tilgang til «Min side» og den elektroniske betalingsløsningen for jegerprøvegebyr. Det er et absolutt krav for å få tilgang til eksamen at alle kandidater registrerer seg og benytter den elektroniske betalingsløsningen. Informasjon om dette finner du på siden For kandidater. Miljødirektoratet har laget et informasjonsskriv som veileder deg gjennom hvert steg. Informasjonsskrivet finner du på denne siden.
Første mulige eksamen etter dette kurset er tirsdag 25. juni. Eksamen avholdes i Smithsvingen 15 (bak den nye amerikanske ambassaden). Nærmeste t-bane er Makrellbekken på line 2.  


Bli medlem!

Dersom du vil melde deg inn i Oslo JFF kan du sende en e-post til Ivar Måge, eller snakk med instruktøren på kurset. 

Pris for medlemskap for 2019:
Voksen (over 25år) hovedmedlem med bladet Jakt og Fiske - kr 765,-
Barn/ungdomsmedlem (født 1993 eller senere) med bladet Jakt og Fiske - kr 345,-
Barn/ungdomsmedlem (født 1993 eller senere) uten bladet Jakt og Fiske - kr 220,- (nb kun når en foresatt er hovedmedlem). 

Melder du deg inn i løpet av kurset får du refundert kr 300,- av kursavgiften, juniorer under 18 år får refundert 700,-.

Er det fortsatt noe du lurer på kan du ta kontakt med Ivar Måge pr telefon 913 26 346 eller på e-post til: ojff@oslojeger.no

Velkommen til jegerprøvekurs med Oslo JFF.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon