Jegerprøven med OJFF - kurs nr 16-2020

Ta jegerprøven med Oslo jeger- og fiskerforening!

For å drive jakt og fangst i Norge må en ha avlagt jegerprøveeksamen. Kurset og prøven er den samme om en vil jakte storvilt eller småvilt. Miljødirektoratet har gitt reglene for jegerprøven og hvordan undervisingen skal foregå.

I motsetning til de vanlige kursene våre, så er dette et intensivt kurs som går over én uke.

Kursplan

Kurset starter tirsdag, avsluttes lørdag og følger denne kursplanen:

 • Tirsdag kl.1600-2200
  1. Jakt og holdninger

  5. Artskunnskaper
 • Onsdag kl.1600-2200  
  2. Våpen og våpenlovgiving

  3. Human og sikker jakt i praksis.
 • Torsdag 1600-2200
  6. Lover og forskrifter 

  7. Jaktformer
 • Fredag kl. 1600-2200
  8. Ettersøk av skadet vilt 

  9. Håndtering av felt vilt
 • Lørdag kl. 0900-1600
  4. Skyting, hagle og rifle. Løvenskioldbanen


Samling 1- 4 er obligatorisk. Manglende deltagelse må tas igjen ved et annet kurs. Fravær er tillatt med inntil 2 samlinger av samling 5 - 9, og dokumenteres med bestått test fra e- læringsmodulen. E-læringsmaterialet finner du her: https://www.trainingportal.no/md/content_html.html#/lang/nor/sequence/269834

Pensum 

Det er flere godkjente bøker med pensum. Vi anbefaler "Jegerprøven med NJFF" og du kan bestille denne ved påmelding. Boken koster kr 300,- og blir utlevert første kurskveld.

Kurslokaler og gjennomføring:

Vårt kurslokale er på HV-huset, Smithsvingen 15, 0368 Oslo. HV-huset ligger bak USAs ambassade. Det er kort vei å gå fra Makrellbekken eller Montebello T-banestasjoner.

Både hagleskytingen og rifleskytingen er lagt til Løvenskioldbanen på Dælimosen (GPS i bil? Prøv Dælimosen 54, 1359 Eiksmarka). Banene ligger i Bærumsmarka, ved Skytterkollen. Hagleskytingen gjennomføres på haglebanen og rifleskytingen på 100-metersbanen. Alle våre elever får skyte med jaktrifle i godkjent storviltkaliber.

Oppmelding til eksamen

Den som skal gå opp til eksamen må betale en eksamensavgift til Miljødirektoratet (i tillegg til kurspris), samt registrere seg som jegerprøvekandidat. Alle kandidater registrere seg som jegerprøvekandidat for å få tilgang til «Min side» og den elektroniske betalingsløsningen for jegerprøvegebyr. Det er et absolutt krav for å få tilgang til eksamen at alle kandidater registrerer seg og benytter den elektroniske betalingsløsningen. Informasjon om dette finner du på siden For kandidater. Miljødirektoratet har laget et informasjonsskriv som veileder deg gjennom hvert steg. Informasjonsskrivet finner du på denne siden.
Eksamen avholdes også i HV-huset. Det er fylkeslaget i Oslo (NJFF-Oslo) som arrangerer eksamen i Oslo på vegne av Oslo kommune. Oversikt over eksamensdatoer finner du på fylkeslagets websider.   


Bli medlem!

Dersom du vil melde deg inn i Oslo JFF kan du sende en e-post til Ivar Måge, eller snakk med instruktøren på kurset. 

Pris for medlemskap for 2020:
Voksen (over 25år) hovedmedlem med bladet Jakt og Fiske - kr 785,-
Barn/ungdomsmedlem (født 1993 eller senere) med bladet Jakt og Fiske - kr 355,-
Barn/ungdomsmedlem (født 1993 eller senere) uten bladet Jakt og Fiske - kr 225,- (NB: kun når en foresatt er hovedmedlem).

Familiemedlemskap - kr 1100,- 

Melder du deg inn i løpet av kurset får du refundert kr 300,- av kursavgiften (gjelder ikke junior).

Er det fortsatt noe du lurer på kan du ta kontakt med Ivar Måge pr telefon 913 26 346 eller på e-post til: ojff@oslojeger.no

Velkommen til jegerprøvekurs med Oslo JFF!

Det er dessverre ikke flere plasser ledige på dette arrangementet