JEGERPRØVEKURS LANGHELGER AUGUST

Strand & Hjelmeland JFF


JEGERPRØVEKURS LANGHELGER AUGUST – 2020

JEGERSENTERET, NORDMARKA, TAU


Kurs kveld 

Tid 

EMNE I JEGERPRØVEBOKEN 

INSTRUKTØR 

Fredag 14.08
18.00- 21.00

Samling 1 - 3 timer, Modul/Kapittel 1:
- Innledning om kurset og presentasjon
- Jakt og holdninger
- Regler for human og sikker jakt
- Grunnprinsipper for human jaktutøvelse 

Riflebanen
Ståle Kristiansen

Lørdag 15.08
09.00- 15.00 

Samling 2 - 3 timer, Modul/Kapittel 2:
- Våpen – sterke krefter
- Våpen - ansvar og krav
- Regler for sikker jaktutøvelse
- Våpenets oppbygging og funksjon
- Ammunisjon – sikkerhetssoner
- Krav til jaktammunisjon
- Skyteteknikk 

Samling 3 – 3 timer Modul/Kapittel 3 + 4:
- Human og sikker jakt i praksis
- Feltløype

Riflebanen
Ståle Kristiansen

3

Søndag 16.08
09.00- 15.00

Samling 4 – 6 timer Modul/Kapittel 3 + 4:
- Hagleskyting
- Rifleskyting

 

Rifle/Haglebanen
Ståle Kristiansen

4

Fredag 21.08
18.00- 21.00

Samling 5 - 3 timer (e-læring), Modul/Kapittel 5:
- Artskunnskap 

Riflebanen
Ståle Kristiansen
E-læring

5

Lørdag 22.08
09.00- 15.00

Samling 6 - 3 timer, Modul/Kapittel 6:
- Lover og forskrifter
- Bakgrunn for og regulering av jakta
- Aktuelt lovverk og forskrifter

Samling 7 - 3 timer, Modul/Kapittel 7:
- Jaktformer
- Aktuelt lovverk og forskrifter 

Grillhytta
Ståle Kristiansen
E-læring

Søndag 23.08
09.00- 15.00

Modul/Kapittel 8:
- Aktuelt lovverk og forskrifter
- Ettersøk og holdninger
- Ettersøk av skadet hjortevilt
- Ettersøk av skadet småvilt 

Samling 9 - 3 timer, Modul/Kapittel 9:
- Håndtering av felt vilt
- Behandling av felt hjortevilt
- Behandling av felt småvilt og fugl
- Hvordan kommer jeg meg på jakt?

Riflebanen
Ståle Kristiansen
E-læring

8

Tirsdag 25.08
17.00 – 19.00

Eksamen på Ryfylke Læringssenter, Jørpeland.

 


MERK KURSTED ER SKYTEBANEN I NORDMARKA, TAU!


Pris

2600,- Voksen, per deltaker uten bok.


3000,- Voksen, per deltaker med bok.

2400,- Ungdom under 20 år, med bok.

2000,- Ungdom under 20 år, uten bok.


Prisen inkluderer 1 års medlemskap i Strand & Hjelmeland Jeger og Sportsfiskerlag.
Eksamensgebyr på 300,- kommer i tillegg.


*Krever minimum 10 påmeldte for gjennomføring av kurs.
* Strenge korona tiltak på skytebaner kan føre til endring av tidspunkt for skyting.
* Husk 1-metersregel og sikkerhet mot smitte for deg og andre.


Andre opplysninger:


Det kan være lurt å gå inn på sidene til NJFF. Her finner du mye informasjon om jegerprøven. I tillegg har du muligheten til å teste egne kunnskaper. E-Modulene finner man på linken under: www.nacl.no - http://www.trainingportal.no/kurs/njff/content_frameset.html

Viktig! Kurset betales kontant på første samling! Deltakere under 18 år, må levere erklæring fra foresatte på at de kan delta i skyte opplæring. Denne erklæringen kan leveres senest 2. kurskveld. Dato for eksamen er pr. dag dato ikke satt. Vi tilbake til i løpet av kurset med endelig dato.

Opplæring i jakt og fangst
Den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Fra det kalenderåret du fyller 16 år og frem til fylte 18 år, kan du, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere, delta i opplæring på storviltjakt med våpen. Vilkåret er at du har samtykke fra foreldrene dine, eller andre foresatte, og at du er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Tilsynspersonen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. Tilsynspersonen må også ha tillatelse fra grunneier.

Viktig, du må melde deg på eksamen:Jegerprøveeksamen og eksamensgebyr
Det er et absolutt krav at alle kandidater må registrere seg selv med navn, adresse, personnummer, e-post og telefon før de kan avlegge eksamen. Etter registrering får kandidatene tilsendt brukernavn og passord på SMS og e-post for å logge seg inn på «Min side» 

http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon