Introduksjon til vajrayana med Lama Changchub

Lærer på kurset er Lama Changchub. Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde 3-års retreat (lamautdannelsen) i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Siden Lama Talos død i 1994 har han vært hovedlama i KTLBS. Gjennom alle disse år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han underviser på engelsk. 
Sinnets natur - buddhanaturen
..............................................................................................

Eksistensen av vår opprinnelige sanne natur, buddhanaturen, er ikke et spørsmål om blind tro eller akseptering av dogmer. Den må erfares. Mange mennesker har opp gjennom tidene erfart denne skatten av glede, kjærlighet og visdom. De har etterlatt oss uendelig mye visdom i form av meditasjonsmetoder og praksis som er der for oss. Mye av denne visdommen finner vi i vajrayana-buddhismen som er selve kjernen i den tibetanske buddhisme. 
Buddhanaturen er uforanderlig. Den er der og har alltid vært der. Men uvitenhet, forvirring og klamring til vårt ego har lagt et tykt “skydekke” over den. All buddhistisk praksis går ut på å fjerne dette tykke laget for å gjenoppdage vår sanne natur. I vajrayana-meditasjonen tar man utgangspunkt i denne rene sanne natur. Buddhanaturen er utgangspunktet, resultatet er oppdagelsen og erkjennelsen av denne naturen, veien er det som må til for å gå gjennom denne prosessen. På bakgrunn av dette er Vajrayana blitt beskrevet som resultatveien. Vi må oppdage på nytt denne sannhet vi har og alltid har hatt boende i oss. Buddha finnes ikke andre steder enn i vår egen natur. Fordi alle aspekter ved oss selv opprinnelig er sinnets rene natur, kan vi anvende mange forskjellige metoder som alle fører oss tilbake til vår egen sanne og rene natur. I vajrayana anvender vi visualiseringer på yidam og mantra-resitasjon. Det er effektive metoder vi benytter oss av til å underminere vårt patetiske ego. Yidamene er manifestasjoner av vår egen buddhanatur – på samme tid er de denne naturen. Det er med en dyp motivasjon for å hjelpe både oss selv og andre, at vi kan begynne å praktisere vajrayana buddhismen.

Dette kurset er for de som allerede har god kjennskap til buddhismen, og vil gå over to helger. For nybegynnere i vajrayana anbefaler vi at man deltar på begge helger for å få en helhetlig forståelse. For de som har tatt kurset før kan man gjerne komme enkelte helger. Undervisningen vil være på engelsk.Anbefalt litteratur:
Lama Yeshe: 
“Introduction to Tantra”

  
Helg 1: Lø-sø 19.-20. september kl. 10-17  
Helg 2: Lø-sø 24.-25. oktober kl. 10-17  
Sted: Karma Tashi Ling
Lærer: Lama Changchub
Pris:     kr 800 pr. helg
Ta med egen matpakke til lunsj!


PÅMELDING

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon