Intimkoordinasjon med Ita O`Brien

Et Langt Liv i Scenekunsten - praktisk grensesetting - workshop

Workshop: Intimkoordinasjon med Ita O´Brien / intimkooridinator/UK

Dato: 24. Oktober

Kl: 09.00 - 17.00
Lokale: Dansens Hus - Studioscenen.  

Pris alle: 

Skuespiller/musikalartist 10 plasser: kr. 650,- (inkl. seminar 23. okt)

Danser 5 plasser: kr. 650,- (inkl. seminar 23. okt)

Regissør/Koreograf 5. plasser: kr. 650,- (inkl. seminar 23. okt)

Max antall aktive: 20 deltagere

Åpent for: profesjonelle scenekunstnere, pedagoger innen scenekunst, koreografer og regissører.

Påmelding: Søk plass innen 7. oktober 2019 ved å sende en mail med kort begrunnelse for ønske om plass, samt oppdatert engelsk CV til henriette@musikkteaterforum.no. Merk mail og vedlegg med kurstittel samt ditt navn.

Kriterier for deltagelse: Seminaret Praktisk grensesetting 23. oktober er en inkludert del av denne workshoppen. Alle workshopsdeltakere plikter å stille på seminaret.


Om Kurset:

Vi forholder oss til andre mennesker på daglig basis i jobb og i hverdag, og ofte står vi ovenfor situasjoner der grenser utprøves. Det er menneskelig å teste grenser, ens egne og andres. Så hvordan tar vi eierskap og forholder oss til dem? 

I scenekunstbransjen er grensene tidvis enda vagere enn utenfor arbeidssituasjon. Som en del av yrket arbeider vi ofte med intimsituasjoner, kroppslig og emosjonelt, og intensjoner er ikke alltid like forståelig. Derfor trenger disse grensene kanskje litt ekstra oppmerksomhet. 


Britiske Ita O`Brien har gjennom et langt liv i film, tv og teater sett behovet for klare retningslinjer for intimitet i arbeidssituasjon. De siste fem årene har hun arbeidet for å inkorporere sine INTIMACY ON SET GUIDELINES i Britisk og internasjonal film, Tv og teater, med mål om å skape forutsigbare og trygge arbeidsforhold for både utøver, regissør og produksjonsteam.  

På denne workshoppen vil Ita O`Brien gi en praktisk innføring i sine GUIDELINES og det hun anser som «best practice» når man i arbeidssituasjon tar del i intime situasjoner, simulerte sex scener og nakenhet.  


Et Langt Liv i Scenekunsten, - nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse, inviterer til seminar og workshop med fokus på det rettslige, psykologiske, samt praktisk håndtering av grensesetting. Forstå dine rettigheter, bli kjent med situasjoner og reaksjonsmønstre og hvordan de kan håndteres av deg selv og de rundt deg.


Se film om Itas arbeid HER

Innhold i workshop:

23. oktober, 14.00 - 17.30: Praktisk Grensesetting -Seminar

24. oktober, 09.00 - 17.00: workshop i Intimkoordinasjon med Ita O`Brien


Dagsplan 24. oktober:

09.00: Velkommen

09.15: Ita O`Brien del 1

12.00: lunch

12.30: Ita O`Brien del 2

17.00: Takk for i dag


Forberedelse: Ingen  

Ta med/på: Mykt tøy.


Form: Foredrag, plenum øvelser.  

Formål: Økt oppmerksomhet om intimgrenser i arbeidslivet spesielt og privatlivet generelt.

Mål: Styrke bevisstgjøring og gi eierskap til egne og andres grenser i en arbeidssituasjon. 


Kort cv: Ita O'Brien

Ita O'Brien is an Intimacy Coordinator and Movement Director for film, television, and theatre. 

For the last five years Ita O'Brien has been developing best practice when working with intimacy, scenes with sexual content, and nudity in film, TV, and theatre - the 'Intimacy on Set' guidelines. Ita pioneered the role of Intimacy Coordinator, which is gaining adoption in leading production houses, including HBO, Netflix, and the BBC.  

Ita's work has been featured widely in the media, including The Guardian, The New York Times, The Telegraph, The Irish Times, Cosmopolitan, The Evening Standard, The Stage, The Sunday Times, BBC, NBC, Radio New Zealand, ABC, and RTE. 

Ita founded Intimacy on Set to provide trained professional Intimacy Coordinators to the industry.

Les mer på: https://www.itaobrien.com


Et samarbeid mellom BALANSEKUNST og nettverket:

Registreringsskjema