Instruktørkurs: Suldalsspringar (Stavanger)

Instruktørkurs i Suldalsspringar

Arrangør: Noregs Ungdomslag


Om kurset: 

Helga 8.-10.mars 2019 arrangerer Noregs Ungdomslag instruktørkurs i den lokale bygdedansen Suldalsspringar. Kurset er eit nasjonalt instruktørkurs som er ope for alle og vert arrangert i samarbeid med BUL Stavanger og Ryfylkemuseet. Instruktørkurset foregår fredag-sundag på Siddis-stova, sentralt i Stavanger. 

Innanfor bygdedansane har me store lokale variasjonar og individuelle særtrekk. På dette kurset vil du kunne fordjupa deg i den lokale bygdedans Suldalsspringar og læra metodar for formidling av dansen til barn, ungdomar og vaksne. Målgruppa for kurset er deg som har dansa Suldalsspringar og som ynskjer å fordjupe deg i dansen og lære metodar for å læra den vekk.

Laurdag kveld er det også stor dansefest på Siddis-stova der mellom andre ungdom frå Bygda dansar Rogaland (Rogalender) deltek, les meir om konseptet Fuglen her: www.facebook.com/FuglenFolk og Bygda dansar her: www.bygdadansar.no


Påmelding må skje via skjema nederst på denne sida innan onsdag 20.februar.


Om instruktøren: 

Vegar Vårdal er ein allsidig folkedansar og -musikar. Han er ein av dei fremste pedagogane i landet og har halde ei rekkje kurs for Noregs Ungdomslag. Han er og fagleg ansvarleg for vidareutdanningskurset ”Norsk folkeleg dans”. Vegar har eit engasjement som smittar og er god på å gje individuelle tilbakemeldingar som kan hjelpa deg til å bli ein endå betre dansar og meir bevisst på din eigen dans.

Toradarspelar Håvard Ims er kursets musikar og kjem til å gje deg ekstra motivasjon og inspirasjon gjennom heile helga.


Kurstider: 

Fredag: 19:00-21:30
Laurdag: 10:00-16:30 (+ dansefest FUGLEN kl. 19:00 www.facebook.com/FuglenFolk)
Sundag: 10:00-15:30

(Med atterhald om endringar). Kursstad:  

Kjellaren i Siddis-stova, Rektor Oldensgt 17, 4022 Stavanger.


Reise og overnatting:

Alle deltakarar er sjølv ansvarleg for å planlegge og betale for eventuelle reise- og overnattingskostnadar. 

Næraste hotellet er Clarion Hotel Energy (https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/stavanger/clarion-hotel-energy/). 


Prisar: 

Kurset er sterkt subsidiert frå NU og kostar difor berre 400,- for medlemar i NU. Er du ikkje medlem i NU kostar kurset 800,-.

Lunsj og kaffi/frukt er inkludert i kursprisen. 

Er du ikkje medlem i NU, men ynskjer å bli det? Ta direkte kontakt på alf.steinar@ungdomslag.no før du fullfører påmeldinga. 

 
Påmelding: 

Påmelding til kurset skjer via www.deltager.no/instruktorkurs_suldalsspringar med siste frist for påmelding onsdag 20.februar kl. 23:59.

MERK: Eventuell avlysing må skje innan ordinær påmeldingsfrist.

Har du spørsmål er det berre å ta kontakt med kulturrådgjevar solveig@ungdomslag.no.


Betal med kort eller få faktura tilsendt til laget (bruk av kampanjekode): 

På denne påmeldingssida betalar ein ved bruk av kort. Dersom ein ikkje skal betale for kurset sjølv, men t.d. ungdomslaget skal dekke kostnadane kan ein nytte kampanjekoden SULDAL i det siste feltet. Då er det viktig at e-post og adresse til den som skal betale fakturaen vert notert i feltet for merknadar/allergiar.


Kurset er støtta av Studieforbundet kultur og tradisjon.

Foto av Vegar Vårdal: Signe Fuglesteg Luksengard


OBS: Hugs at du må få ordrebekreftelse på e-post før påmeldinga er gyldig.   


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Gateadresse
 *
Postnummer og poststad
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Fødselsår
 *
Kva danse-/instruktørerfaring har du?
 *
Kva forevntning har du til kurset?
 *
Velg kurspris
 *
Er du medlem i Noregs Ungdomslag?
 *
For ikkje-medlemer kjem det ein ekstra kostnad på 400,-. Dersom du ynskjer å bli medlem kan du ta kontakt med alf.steinar@ungdomslag.no før du fullfører påmeldinga.
Fotoløyve
 *
Eg stadfester med dette at NU får ta og publisere bilete/video av meg i samband med marknadsføring av kurs og organisasjonen.
Eg godkjenner med dette at NU kan lagre informasjon gitt i dette skjema
 *
Eg godkjenner at NU kan kontakte meg med informasjon om liknande arrangement i framtida
 *
Har du allergiar, behov for særskilt tilrettelegging eller spørsmål? Skriv ev. inn her kven som skal motta faktura (gjeld bruk av kampanjekode)
 *
Kampanjekode
 
 *