Innmelding Røyken Seilforening

Innmelding i Røyken Seilforening.
Prisene gjelder til 31/3/2020.
Velkommen som medlem.
Det er viktig for vår og Norges Seilforbunds registrering at vi får navn, fødselsdato og epost på alle innmeldte.  Ved ønske om familiemedlemskap kontakt kasserer@rsf.no.

Familiemedlemskap koster som enkeltmedlem for første medlem og 50% rabatt for øvrige familiemedlemmer.

mvh
Styret

 

Registreringsskjema

Klasse/kategori
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Fødselsdato (DD.MM.ÅÅÅ)
 *
E-post adresse
 *
Mobil
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
 *