Innføringskurs i MI (Motiverende samtale)

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene, personell i tiltak for rusmiddelbrukere samt i spesialisthelsetjenesten.

Målsetting med kurset: Gjennom et to-dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. 

Kursets innehold:

Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.

Praktisk informasjon
Startdato: 26.08.2021 kl. 09:00
Sluttdato: 27.08.2021 kl. 15:00
Påmeldingsfrist: 25.08.2021 kl. 09:00

Sted:
Grand Hotel Terminus, Bergen
Zander Kaaes gate 6
5015
Bergen

Legg til i kalender
Antall ledige plasser: 30
Kontaktinformasjon:
Lene I. Hauge
lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Pris
 *
Mobil
 *
Arbeidsplass
 *
Stilling
 *
Sektor
 *
Kommune
 *
 *