Deltager
Fokuser på det
sportslige
Deltager.no håndterer
påmelding og betaling

Deltager gir deg en enklere klubbhverdag

ET VERV I EN IDRETTSKLUBB INNEBÆRER MANGE ANSVARSOMRÅDER. DELTAGER.NO ER VERKTØYET
SOM HJELPER DEG MED:
Medlemssystem
fra A til Å
Oppdaterte medlemslister med riktig kontaktinformasjon. Enkel kommunikasjon via SMS og e-post fra klubb til medlem.
Arrangement
system
Komplementér medlemssystemet ved å registrere påmeldinger til cuper, treningsleir, idrettskoler og andre aktiviteter via arrangementsystemet.
Fleksible
betalingsløsninger
Enkel betaling av treningsavgift, medlemskap og påmeldinger med kort eller faktura. Samlet oversikt over innbetalinger forenkler bokføring av ditt regnskap.
Ønsker du å få mer informasjon om våre medlemsssystemer?