Deltager - Hvordan jobbe smartere med frivillige?

Hvordan jobbe smartere med frivillige?

Til kommuner, frivillige organisasjoner, menigheter i Den norske kirke og andre trossamfunn

Vi arbeider i ulike virksomheter, men har en felles interesser.  Alle er, på ulike måter, opptatt av å håndtere og utvikle frivillige på en smartere måte. 

Vi skal sammen fokusere på praksis og strategier for hvordan dere i framtiden kan bruke frivillige til å oppnå bedre resultater i deres  virksomhet. 

Etter to innledende foredrag blir det arbeid i grupper. Sammensetningen av gruppene bestemmes av deltagernes bakgrunn og interesser. De tema dere ønsker å få gjort noe med blir prioritert.

To foredrag innledningsvis:

Praktisk teori om planlegging

v/statsviter Einar Vetvik med lang erfaring fra forskning, undervisning og høgskoleledelse

Frivillighet som verktøy?!

v/sosial entreprenør Tellef Raustøl med særskilt kompetanse på frivillighet og frivillig arbeid med lang erfaring fra utviklingsprosjekter mellom kommuner, ideell sektor og næringsliv.


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil