Deltager - Hvordan jobbe smartere med frivillige?

Hvordan jobbe smartere med frivillige?

Til kommuner, frivillige organisasjoner, menigheter i Den norske kirke og andre trossamfunn

Vi arbeider i ulike virksomheter, men har en felles interesser.  Alle er, på ulike måter, opptatt av å håndtere og utvikle frivillige på en smartere måte. 

Vi skal sammen fokusere på praksis og strategier for hvordan dere i framtiden kan bruke frivillige til å oppnå bedre resultater i deres  virksomhet. 

Etter to innledende foredrag blir det arbeid i grupper. Sammensetningen av gruppene bestemmes av deltagernes bakgrunn og interesser. De tema dere ønsker å få gjort noe med blir prioritert.

To foredrag innledningsvis:

Praktisk teori om planlegging

v/statsviter Einar Vetvik med lang erfaring fra forskning, undervisning og høgskoleledelse

Frivillige- fra verktøy til arbeidskraft. Konkrete forslag til smartere jobbing med frivillige!!

v/sosial entreprenør Tellef Raustøl med særskilt kompetanse på frivillighet og frivillig arbeid med lang erfaring fra utviklingsprosjekter mellom kommuner, ideell sektor og næringsliv.


Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.