Hvordan få solceller til å passe inn, selv i Gamle Stavanger?

Program:

07:30: Frokost og mingling

08:00: Velkommen

08:10: Solenergi i eksisterende bygg – også i Trehusbyen?

             Harald. N. Røstvik, professor ved UiS

08:40: Building integrated solar energy in compact cities - shadow and reflection issues related to densification of cities.

             Hassan Gholami, PhD student ved UiS

08:55: Stavanger kommune sine strategier og tanker om solenergi

              Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger

              Hanne Windsholt, byantikvar i Stavanger

09:25: Pause

09:40: Leverandørenes erfaringer

             Tom Gilje i Norsolar, 

             Aksel Kverneland, Kverneland Energi

10:00 Lyse/Smartly sine erfaringer og løsninger knyttet til solenergi 

           v/Trond Furenesleder for produkt og kommersialisering Smartly AS

10:10: BATEs satsing på og erfaringer med solenergi, 

         v/Paul Boxill, adm. dir. i BATE

10:20: Støtteordninger fra ENOVA, Guro Watten Furu, ENOVA

10:30: Synspunkter fra salen og oppsummering av Harald N Røstvik

10:45: Vel hjem!

                         

 

Registreringsskjema