Høstkonferansen 2018


I tradisjon tro arrangerer TPF en trøndersk utviklingsarena for oss som brenner for HR, organisasjonsutvikling og ledelse. 

Konferansen starter med lunsj og mingling. Deretter fortsetter dagen med foredrag fra engasjerende personer med ulike perspektiver på vårt fagfelt.


PROGRAM

11:00-12:30 Lunsj og mingling

12:30-13:15 Tim Rudi Veiteberg, fra Mind - tema: Tankesett

13:30-14:15 Guro Solem, fra RESMAN - tema: Fra 10 ansatte i Norge til 80 ansatte i 8 land. 

14:30-15:30 Sjur Dagestad, fra Innoco - tema: Innovasjonskultur

15:45-16:00 Utdeling av årets Cicignonpris Pris
Konferanse, medlemspris                  kr.         990,-

Konferanse – ikke-medlem                kr.      1 490,-

Prisen inkluderer lunsj, deltakelse på konferansen, kaffe/te tilgjengelig hele dagen samt en innholdsrik pausemat-buffet stående framme hele dagen.


Påmeldingsfrist: mandag 5. november. 

Avbestillingsregler:

  • Ved avbestilling senere enn 14 dager før konferansedag betales 50% konferanseavgift.
  • Ved avbestilling mindre enn 5 virkedager før konferansen refunderes ikke.


Håper vi sees!

 
Registreringsskjema
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Velg kategori/pris
 *
Mobil
 *
Stilling
 *
Arbeidsgiver
 *
Betalingsmetode
 *