Hingstekåring Norsk Varmblod 2018

Velkommen til elektronisk påmelding til hingstekåring i Norsk Varmblod for ridehest-, og Engelsk Fullblod-hingster på Norsk Hestesenter på Starum 4-8. april 2018. 

I henhold til avlsplan  skal hingsten gjennom en forhåndsundersøkelse før kåring. Røntgenbilder og skjema, skal sendes inn for vurdering før hingsten fremstilles. Frist for innsending er 1. mars

Hingster til kåring har obligatorisk oppstalling. Oppstalling kommer i tillegg til påmeldingsavgift, og bestilles direkte hos Norsk Hestesenter pr telefon 61 16 55 00 eller til nhest@nhest.no.


Påmeldingsfrist er 1. mars, etteranmelding mot dobbel avgift til og med 10. mars


Skjema  for veterinærutfylling finner du under:


Forslag til overnatting

Norsk Hestesenter, tlf. 61 16 55 00

Hoff Gjestegiveri, tlf. 61 16 10 16

Toten Hotel, Sillongen, tlf. 61 19 69 00
 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Gate-/postboksadresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Hingstens navn
 *
Hingstens livsnummer (UELN) eller registreringsnummer
 *
Oppgi om hingsten vises som dressur, sprang- eller Engelsk Fullblod-hingst:
 *
Hingstene deles inn i klasse avhengig av alder og kåringsstatus. Klasse III er for hingster til første gangs visning, Klasse II og I er for hingster som innehar kåring i NV eller annet avlsforbund. Se avlsplan http://norskvarmblod.no/avl/avlsplan.html for mer informasjon. Velg klasse i nedtrekksmenyen under:
 *
Vennligst bekreft følgende ved å krysse av i boksene:
 *
Eier eller utstiller må være medlem i Norsk Varmblod.
 *
 *