After School - Hockeyfritidsordningen (HFO)

Ski Hockey starter opp igjen med hockeytilbudet etter skoletid. I år blir det i første omgang en dag i uken; onsdag.

PS! Det er også mulig å delta selv om man ikke spiller på et lag i Ski.


Vi tar forbehold om en viss deltakelse for å kunne avvikle After School - HFO. Penger vil bli tilbakebetalt dersom det ikke lar seg gjøre å starte opp tilbudet i januar.

Regler:

Alle som deltar er underlagt de samme reglene som gjelder for medlemmer i Ski Hockey. Brudd på reglene kan føre til at man mister tilbudet. Reglene vil bli gjennomgått med barna, og det vil bli avholdt foreldremøte ved oppstart der dette også vil være et tema.  

Sesongens lengde:

Første dag for alle deltakere er onsdag 28. august 2019 og holder på fram til skoleslutt.

 • Istid fra august 2019 til april 2020. Fra april og fram til skoleslutt har vi barmark. Inne i ishallen eller ute i idrettsparken.
 • Det er ikke After School i skolens ferier eller andre helligdager. 
 • I sommer- vinter- og høstferie vil det bli arrangert camper på dagtid.  

Tider:

 • 14:30: Oppstart med tilbud om brødmat i kafeen. Det skal være et sosialt miljø der deltakerne kan spille eller holde på med andre aktiviteter. Dersom det er et ønske om å gjøre lekser, kan vi benytte møterommet til dette.
 • 15:15 – 16:45: Trening
 • 17:00 Slutt på aktivitet

Grupper:

 • Det vil bli delt opp i grupper i henhold til hvilke årganger som er representerer

Trenere: Sportslig leder Thomas Johansson vil ha hovedansvar. Antallet trenere vil være avhengig av hvor mange som deltar. I tillegg vil det være en person tilgjengelig utenfor isen under trening.

Om aktivitet og utstyr

 • Fullt utstyr er obligatorisk.
 • Istrening: Spillerne må selv komme seg til hallen, og ha med seg det utstyret som trengs på isen. Fullt utstyr på isen er obligatorisk, og barnet må i utgangspunktet kunne kle seg selv. De yngste vil trenge hjelp til å stramme skøytene, men bortsett fra dette skal de klare resten av påkledningen.
 • Off ice-trening: Innesko eller rene joggesko. Ellers normalt treningstøy.
 • Spillerne må ha med seg vannflasker til drikke

 Priser pr måned pr barn:

 • 1 dag i uken:      kr.   900,-

Det er ingen refusjon i de månedene med ferier. For å lette det administrative arbeidet, har vi lik pris på alle måneder.  Første måned betales på forskudd via deltager.no. Deretter blir det sendt ut en faktura.

Forsikring:

Vår aktivitet blir dekket gjennom NIF sine forsikringer. Barn under 12 år er forsikret gjennom sitt medlemskap i klubben. Barn over 12 betaler egen lisens til forbundet og er forsikret gjennom denne.

Oppsigelse:

Det er en måneds oppsigelse. Ved å si opp innen siste dag i en måned, vil tilbudet ha varighet ut den påfølgende måneden.


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Klasse/kategori
 *
Årgang
 *
Kjønn
 *
Navn foresatt
 *
E-postadresse
 *
Mobilnummer foresatt 1
 *
Mobilnummer foresatt 2 (valgfri)
 *