Kvinesdal på langs - fra hav til hei

Hav til hei - LØRDAG 13.05.2023

Start:

Kl 07:00 Pulje 1. Svart. Beregnet for de som vil bruke ekstra tid fra Feda til Storekvina..

Kl 07:30 Pulje 2. Gul. Beregnet for de som vil gå og sykle. Vanlig gode trimmere.

Kl 08:15 Pulje 3. Blå. Beregnet for de som vil gå / løpe / sykle / rulleski. Aktive trimmere.

Kl 09:00 Pulje 4. Rød. Beregnet for de som vil gå / løpe / sykle / rulleski. Aktive trimmere, godt trent.

Kl 13:30 Pulje 5. Grønn. ”Light” versjonen. Starter på Storekvina (skolen). Gå / sykle.    Frammøte: 1/2 time før start.

Forhør deg med tidligere deltakere om hvilken pulje du hører hjemme i.

Spreke deltakere i pulje 3 og 4 oppfordres til å bruke rulleski.

Deltaker instruks:

 1. Deltagerne MÅ merke sykkel, rulleski og bager med navn, pulje og fargebånd. Fargebånd deles ut før start.
 2. På matstasjoner blir alle sykler, rulleski og bager tatt ut av følgebil og plassert på anvist puljested. Deltagerne har ansvar for at disse blir lastet på ledig følgebil.
 3. Storekvina: Deltagere som ikke er klar til start ca kl 13:30 oppfordres til å sykle resten av turen. Egen oppsamlingsbil for disse fra Storekvina.
 4. Kun de som ankommer Lindland Bru etter kl. 15:00 kan velge å sykle videre til Netland istedenfor å ta Kyrkjevegen.
 5. INGEN starter fra Storekvina før startsignal blir gitt. Følgebilene skal kjøre først. Rulleskiløperne starter litt før syklistene.
 6. Deltagerne må vise hensyn til øvrig trafikk på sykkel- og rulleski-etappene. Bruk hjelm. Veien blir merket med skilt.
 7. Deltagerne må være 15 år eller under foreldres ansvar.
 8. Det er begrensede toalettmuligheter på Storekvina.
 9. Deltagerne skal respektere puljeleder og holde seg bak denne.
 10. Gi beskjed til puljeleder hvis du har en sykdom - diabetes, epilepsi osv. 
 11. Det er førstehjelpsveske i drikkebil.
 12. Gyldig lisens er deltagernes ansvar. Arrangøren har ingen ekstra forsikring for deltagerne eller deres utstyr.
 13. Det er følgebiler på hele turen som transporterer utstyr, bagasje, mat, drikke etc. Ta med drikkebelte. Kjentmann er ansvarlig for hver gruppe. INGEN KONKURRANSE / TIDTAKING!
 14. Påmelding etter påmeldingsfristen 1.mai 2023 kan gjøres ved henvendelse til Dag Runar Egeland mot et tillegg på kr 250 i startkontigent. 
 15. Det er ikke tillatt med tandem eller el-sykkel, heller ikke følgebiler som følger grupper på sykkel etappene.
 16. Påmelding med innbetaling gjøres online, på deltager.no
 17. Innbetalt startkontingent tilbakebetales ikke ved manglende frammøte eller hvis man trekker seg etter påmeldingsfristens utløp.

 


ETAPPE


STREKNING


TID PULJE 1


TID PULJE 2


TID PULJE 3


TID PULJE 4


TID PULJE 5


PAUSE


1


Feda båthavn-Frøytland


30 min


30min


30min


30min


 


 


2


Frøytland-Kleiven


2t45min


2t30min


2t


1t45min


 


15min


3


Kleiven-Storekvina


2t45min


2t30min


2t10min


1t45min


 


20min


4


Storekvina-Lindland bru


1t30min


1t30min


1t15min


1t


1t30min


15min


5


Lindland bru-Netlandsnes


2t


2t


1t45min


1t15min


2t


15min


6


Netlandsnes-Knaben


1t


1t


1t


45min


1t


 


Totaltid pulje 1:           10 t 30 min + 1 t pause. Målgang kl 18:30.
Totaltid pulje 2:           10 t + 1t pause. Målgang kl 18:30.

Totaltid pulje 3:          8 t + 1 t pause. Målgang kl 18:00.

Totaltid pulje 4:          6t 45 min + 1t pause. Målgang kl 17:00.

Totaltid pulje 5:          4t 30 min + 1/2 t pause. Målgang kl 18:30.Deltakerne er selv ansvarlig for retur transport både lørdag og søndag.

Pris: Tur kr 600,- , Inkluderer t-skjorte til alle deltakere  +  premie for de som har deltatt 5 og 10 år.

Mat / sosialt samvær / overnatting på Knaben m/frokost kr. 350,- Totalt kr. 950,-
Meny kl 20:00: Varm fiskesuppe, ferske reker, drikke, kaffe og kaker.


Påmelding med innbetaling på: www.deltager.no Bekreftelse blir gitt på SMS og epost

Se internett: www.havtilhei.no og Facebook

Arrangør:    Kvinesdal på langs - fra hav til hei

Kontaktpersoner:    
Arrangement: Olav Sindland                            Påmelding:  Dag Runar Egeland
                 mobnr. 934 51 200                                   mobnr. 90695928  
                 e-post: olasindl@online.no               e-post: dre@vabb.no

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Mobil
 *
Klasse/kategori
 *
Mat / Sosialt samvær Knaben
 *