Grunnmodul Lokalt bakeri og kornforedling

Både teori og praktiske øvelser gir deltagerne kunnskap og innblikk i korn som råvare samt viktige trinn i kornforedling og bakefaget. I tillegg gis informasjon rundt regelverk, merking av mat og mattrygghet.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Bedrift
 *
Organisasjonsnr/foretaksnr
 *
Postadresse og postnummer
 *
E-postadresse
 *
Mobil
Klasse/kategori
 *
Navn deltaker
Matallergi
 *