Grunnmodul lokal kjøttforedling

Nofima følger myndighetenes retningslinjer vedrørende smitteutviklingen av koronaviruset, og vi må ta forbehold om endring av kursstart. Dersom oppstart av kurset må flyttes, er nye datoer 19.-21. april.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Bedrift
 *
Organisasjonsnr/foretaksnr
 *
Postadresse
 *
Postnummer og poststed
E-postadresse
 *
Mobil
Klasse/kategori
 *
Navn på ekstra deltaker
 *