Grunnkurs for sjømannsleger 12.-14. januar 2021

Grunnkurs for sjømannsleger i Bergen 12-14 januar 2021

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som sjømannslege. Søknadsprosedyre for å bli godkjent sjømannslege finner du på Sjøfartsdirektoratets sider. www.sjofartsdir.no         


Kurset er godkjent av Den norske legeforening: 

ALLMENNMEDISIN  25 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i sjømannsmedisin til videre- og etterutdanningen.

SAMFUNNSMEDISIN: 12 timer som valgfritt kurs for leger i  spesialisering og spesialistenes etterutdanning

ARBEIDSMEDISIN 25 timer som valgfritt kurs for leger i  spesialisering og spesialistenes etterutdanning


I tillegg til 3 dagers undervisning er det forarbeid med innlevering av en forhåndsprøve.

Vi starter opp med registrering 12 januar kl.08.30, forelesinger fra 09.00 – til 18.00

13 januar starter vi kl. 08.15 og avslutter kl. 18.00

14 januar starter vi kl. 08.15 avsluttes med eksamen fra kl. 16.00 – 17.00

Kompendium, timeplan og forhåndsprøve blir tilsendt på mail straks påmeldingen er mottatt.


Kursmateriell:

Ved påmelding sendes det ut en bekreftelse, som inneholder en del informasjon og materiale til obligatorisk forberedelse.


Generelle påmeldingsregler:


Avmelding:

Ved avmeldingen inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette refunderes 50 % av kursavgiften. 

Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Vi tar forbehold om avlysning ved for få deltakere.

 Avmeldinger sendes pr e-post til anne.gurd.lindrup@helse-bergen.no

Praktisk informasjon
Startdato: 12.01.2021 kl. 08:30
Sluttdato: 14.01.2021 kl. 17:00

Sted:
Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, Dreggsallmenningen 1, 5003 Bergen

Legg til i kalender
Antall ledige plasser: 1
Kontaktinformasjon:
Anne Gurd Lindrup
Telefon: 55973419
Anne.Gurd.Lindrup@helse-bergen.no