Grunnkurs Petroleumsleger 14.-15. april 2021

Sertifiseringskurs petroleumsleger i Bergen. 


Kurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet

Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening med tellende timer/poeng. i 2020 fikk vi følgende godkjenning

Allmennmedisin: 30 timer valgfrie kurspoeng til videre og  etterutdanning.

Arbeidsmedisin: 19 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Samfunnsmedisin: 27 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.


Kurset er satt sammen av tre deler

Del 1: Forhåndsarbeid, forberedelse av 3 kasus og innsending av Forhåndsprøve (multiple choice test )

Kurset forutsetter forberedelse før kursstart med ca. 11 timer. 

Jeg gjør oppmerksom på at forhåndsprøven må besvares og sendes inn før kursstart. 

Svarfristen er satt til  25. mars 2021 og sendes til: anne.gurd.lindrup@helse-bergen.no 


Del 2: 2 dagers kurs                    

Vedlagt finner du en link til timeplan, forhåndsprøve og kompendie.  I kompendie finner du en leksjonsoversikt, denne gir deg en oversikt over fordelingen av undervisningen. Hjemmearbeid, forelesninger og plenumsdiskusjoner.

I kap. 11 i kompendiet finner du tre kasus. Denne oppgaven skal ikke sendes inn, men ta med deg løsningen på kurset.  Vær forberedt på å bli plukket ut til å presentere din løsning på kurset - muntlig.

Skjema til bruk ved sertifisering av personer i petroleumsvirksomheten finner du på: http://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Skjema/Skjema-for-petroleumsverksemda                       


Del 3: Kursprøve 

Endelig kursprøve er en «multiple choice test» som avholdes på kursets siste dag. Kursbevis utstedes og ettersendes dersom kursprøven bestås. Krav for å bestå er 80 % riktige svar. Ved ikke bestått kursprøve gis det anledning til en gang fornyet prøve. Dersom denne ikke bestås, må kurset tas om igjen før man kan framstille seg til fornyet kursprøve.    

Generelle påmeldingsregler:

Ved påmelding sendes det ut en bekreftelse, som inneholder informasjon og materiale til obligatorisk forberedelse.


Avmelding:

Ved avmeldingen inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette refunderes 50 % av kursavgiften. 

Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Vi tar forbehold om avlysning ved for få deltakere.

 Avmeldinger sendes pr e-post til anne.gurd.lindrup@helse-bergen.no

Praktisk informasjon
Startdato: 14.04.2021 kl. 08:30
Sluttdato: 15.04.2021 kl. 15:45
Påmeldingsfrist: 12.03.2021 kl. 08:00

Sted:
Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, Dreggsallmenningen 1, 5003 Bergen

Legg til i kalender
Antall ledige plasser: 3
Kontaktinformasjon:
Anne Gurd Lindrup
Telefon: 55973419
Anne.Gurd.Lindrup@helse-bergen.no
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Fødselsdato (dd.mm.åååå)
 *
Mobil
 *
Privat gateadresse
 *
Postnummer/-sted
 *
Arbeidssted
 *
Adresse arbeidsgiver
 *
Postnummer/-sted arbeidsgiver
 *
Ev. matallergier
Pris
 *
Kommentar
 *