Grunnkurs Jakthund

Stad:    Thon Hotel Jølster, Skei i Jølster

Tid:      
Fredag 10. juli kl 18 - 22
Laurdag 11. juli kl 09 – til ca 17
Søndag 12. juli kl 09 – til ca. 16

Påmelding innan 3. juli

Deltakarpris kr. 2000,- for medlemer i NJFF
Deltakarpris kr. 2600,- for ikkje-medlemer
Deltakarprisen inkluderer ikkje boka som må lesast på førehand, heller ikkje ovenatting. Deltakaravgifta inkluderer mat under kurset.  

Påmelding og betaling skal skje på nett. Det er vanleg at lokallaget du skal bli instruktør for, dekker utgifter. Spør gjerne om lokallagsleiar eller kasserar kan gjerne melde deg på.


Instruktør: Inga Berit Lein, NJFF Nord-Trøndelag

For info om kurset, ta kontakt med Inga Berit, 95129490 ingaberitlein@gmail.com   eller Reidun Seim, 97076702, sognogfjordane@njff.no


KRAV TIL DELTAKAR:

Erfaring med eigen hund

Lest boka ”Dressur av jakthunder – frå valp til god jaktkamerat” Den kan du bestille her: https://www.njffbutikken.no/no/artiklar/dressur-av-jakthunde-fra-valp-til-god-jaktkamerat.html. Skal lesast FØR kursstart. Ta også med til kurset.

Kursinnhald:
- Info om instruktørordninga i NJFF
- Grunnleggande pedagogikk
- Hunden si utvikling: opplæring, oppdragelse og sosialisering
- Innlæringsvegen
- Mentaltesting av hund
- Adferd og observasjon


Kurset er delt med teori og undervisning inne og praktisk demonstrasjon ute.  Ta med høvelege utekle. Du treng ikkje ta med hund til kurset.


Program for helga:


Fredag kl 1800 – 2100

Innføring i instruktørordninga i NJFF

Gjennomgang av instruktørportal på nett

Pedagogikk

Middag kl 19.30


Laurdag kl 0900 – ca 1700

Oppdragelse av hund, innlæringsvegar

Uteaktivitet, demonstrasjon med hund

Lunsj kl 12.30

Mental test av hund

Hundens utvikling

Adferd og observasjon


Søndag kl 0900 – ca 1600

Sosialisering og ledarskap

Eksamen

Lunsj kl 13.00


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon