Grunnkurs i Drøbak Hundeklubb 21. august 2020

Grunnkurs for deg med hund på over 6. måneder


Et grunnleggende kurs for alle med hund. Kurset går gjennom de samme øvelsene som på valpekurset, men her vil forstyrrelsene være flere og større, noe som er viktig at hunder kan takle i hverdagen.

Vi oppfordrer hele familien til å være med på kurset!
Det er viktig at hunden hører på alle i familien, det er også viktig at hele familien lærer hvordan de skal trene hunden.
Maks antall hunder er 10 per kurs.
Hos oss vil du få tett og individuell oppfølging da vi har 3 instruktører pr. kurs


https://www.drobak-hundeklubb.no/

Første kursdag er det felles teorikurs fredag 21. august kl. 19:00 til ca. 21:30 uten hund.

Deretter praktisk kursing med hundene:
Søndag 23. august: 10:00 – 13:00
Onsdag 26. august: 20:00 – 21:00
Onsdag 2. september: 20:00 -21:00
Prisen for kurset et kr: 2.150,- som betales ved påmelding via Deltager.no.
Ta med vaksinasjonsattest på teorikvelden, , vi tar stikkprøver.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Velg kurs
 *
Mobil
 *
Hundens navn
 *
Når er hunden født?
 *
Hundens rase
 *
Noe du vil gi informasjon om før kurset?
 *
Ja, jeg samtykker at Drøbak Hundeklubb kan behandle mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.