Medlemskontingent GreenHouse 2018

GreenHouse er innmeldt i NMSU og vi får støtte fra Frifond gjennom dem for betalende medlemmer. Vi får også støtte fra kommunene basert på betalende medlemmer. Dette er viktige penger for at vi skal kunne drive et godt og variert ungdomsarbeid i bydelen.  Ved å være medlemmer i GreenHouse får du medlemspris på leir og utvalgte kioskvarer under cafèdelen på GreenHousekveldene. 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Fødselsdato(mm.dd.yyyy)
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Adressse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
Foresatt
 *
Foresatt mobil
 *
 *