Pandemiers start og spredning ? Hvilken innflytelse har vi mennesker?

På bakgrunn av erfaringene med covid-19-pandemien ønsker vi i dette symposiet å formidle en oppdatering og diskusjon om opphav og global spredning av koronaviruset og andre mulige pandemiske agens. Vi vil belyse sammenhenger mellom menneskers aktivitet på kloden og smittsomme agens som innebærer risiko for pandemier. Betydningen av mutasjoner vil bli diskutert i sammenheng med smittespredning og ny vaksineteknologi for bekjempelse av pandemier. Videre vil vi se på hvordan sosiale forhold og kostholdet kan ha sammenheng med smitterisiko og alvorlighetsgrad av pandemier som covid-19. Det blir også trukket paralleller mellom koronaviruspandemien og tidligere alvorlige hendelser som Tsjernobyl-ulykken, og symposiet avrundes med å diskutere spørsmålet om norsk beredskap er klar for neste hendelse.

Pga pandemien setter Vitenskapsakdemiet en begrensning på 40 deltakere. Dette kan endre seg fram mot arrangementet slik at hvis det fullt i august kan det bli ledige plasser i september/oktober. 

Deltakeravgiften (NOK 500) dekker lunsj. Her har du en lenke til programmet: https://www.dnva.no/


 

Registreringsskjema