VALUTA

NOK, EUR, GBP, CHF, SEK og DKK

ÉN VALUTA PER ARRANGØR

Internasjonale events

Hvis du bruker Deltager.no for arrangementer der du har internasjonale deltagere, så har vårt påmeldingssystem støtte for betaling i andre valutaer.

I dag tilbyr vi GBP, USD, EUR, CHF, SEK, og DKK - i tillegg til NOK.

Pga. utbetalingsrutiner og refusjoner så må du ha en arrangørkonto per valuta. Ønsker du for eksempel å ta imot betaling i NOK og USD, så må du ha to separate arrangørkontoer for dette. Vi legger derfor ingen føringer på hvor mange arrangørkontoer du har.

Billettinntekten kan overføres til utenlandske kontonummer eller veksles i annen valuta før overføring, men bankgebyrene må dekkes av deg som arrangør. Vi anbefaler derfor at pengene utbetales i samme valuta og til et norsk kontonummer.

PÅMELDINGSSYSTEM FOR ALLE TYPER ARRANGEMENT

PRØV GRATIS IDAG