TILGANGSSTYRING

Full kontroll på hvem som gjør hva

ADMINISTRATOR, BRUKER OG FINANS

Brukerrolle på arrangement- eller arrangørnivå

Tilgangsstyringen i vårt påmeldingssystem gir deg muligheten til å tilgangsstyre basert på bruker-, administrator- og finans-roller.

I tillegg til dette, kan du definere om hver bruker skal ha tilgang til hele arrangørkontoen din eller kun på spesifikke arrangement(er).

For eksempel kan ansatte ha en administrativ rolle for hele din arrangørkonto, mens samarbeidspartnere (som bookingansvarlige på hotellet) kan ha en bruker- rolle på kun et spesifikt arrangement.

Brukerroller har derfor kun lesetilgang, og administrator har full lese- og endre rettigheter. En finans-rolle har kun tilgang til å hente ut økonomiske rapporter eller om de vil motta disse på e-post.

PÅMELDINGSSYSTEM FOR ALLE TYPER ARRANGEMENT

PRØV GRATIS IDAG