SOM ARRANGØR VIL DU ALLTID HA TILGANG TIL NØDVENDIG INFORMASJON

Oversiktlige rapporter når du trenger dem

DELTAGERRAPPORTER

Oppdatert i sanntid

Dine deltagerrapporter vil hele tiden være oppdaterte ift. påmeldinger som kommer inn fortløpende eller når en bestilling blir oppdatert.Rapportene vil inneholde en rekke standard-informasjon som f.eks. navn, e-post, mobil, betalingsmetode, kjøpsdato, eventuelle priser m.m. i tillegg til dette, vil man naturligvis ha informasjonen som du har bedt deltagerne fylle ut, for å kunne melde seg på ditt arrangement.

Dette betyr samtidig at du vil ha en ganske bred søkemulighet, ettersom du kan gjøre søk basert på informasjon du innhenter i påmeldingsskjemaet ditt.

UTBETALINGSRAPPORTER FOR DINE SALGSINNTEKTER

Revisorgodkjent

Hver uke overfører vi dine salgsinntekter, til det kontonummeret du har registrert på ditt arrangement. For hver overføring følger det med en utbetalingsrapport som gir deg fullstendig oversikt og dokumentasjon av dine salgsinntekter.

Utbetalingsrapporten inkluderer også en MVA-rapport dersom du har lagt inn MVA-beregning på dine priser.

Og har vi nevnt at rapportene kan sendes på e-post og er revisorgodkjente? Fordelen med dette er at du kan føre ett enkelt utbetalingsbilag, istedenfor hvert enkelt kjøp (påmelding).

Spar tid for deg (og kanskje din regnskapsfører) med gode, detaljerte og revisorgodkjente utbetalingsrapporter.

SLETTEDE DELTAGERE

Oversikt over refusjoner

Slettede deltagere havner i sine separate rapporter, slik at de ikke blandes med den aktuelle deltagerrapporten og skaper forvirring om antall påmeldte. Det er også viktig at dem havner i sine individuelle rapporter med tanke på hvilke refusjonsmetoder som er brukt og beløp som blir refundert.

EKSPORT AV RAPPORTER

Avanserte og standardiserte rapporter

Alle rapporter kan eksporteres til Excel, for videre håndtering. Det er kun utbetalingsrapportene som kan eksporteres til .PDF. For deltagerrapportene kan man foreta mer avanserte eksporter der man kun eksporterer et gitt data-sett.

PÅMELDINGSSYSTEM FOR ALLE TYPER ARRANGEMENT

PRØV GRATIS IDAG