KOMMUNIKASJON

Send e-post og SMS til dine deltagere rett fra systemet

HOLD DINE DELTAGERE OPPDATERTE

Manuelle og automatiske utsendelser

Det er greit å forsikre seg at et påmeldingssystem tilrettelegger for en god kommunikasjonsflyt. Med Deltager.no, kan du sende e-post og SMS til dine deltagere rett fra påmeldingssystemet.

Dette kan være fortløpende informasjon til dine deltagere, der du må informere om endringer i programmet eller praktisk informasjon som er viktig at dem får med seg.

Deltager.no gir deg også muligheten til å filtrere hvem som skal motta kommunikasjon fra deg. F.eks. så kan dette være hvis man har forskjellig billettkategorier, og ønsker kun informere «Early bird» kjøpere, om hvor dem kan hente ut sine billetter.

TIPS! Med «Automatiske påminnelser» så kan du sende ut en pre-definert SMS og / eller e-post på et gitt tidspunkt. Perfekt å bruke fordi det automatiserer prosessen enda mer, og forsikrer deg om at deltagere ikke går glipp av viktig informasjon.

PÅMELDINGSSYSTEM FOR ALLE TYPER ARRANGEMENT

PRØV GRATIS IDAG