Påmeldingsløsning tilpasset dine behov

Send inn skjemaet nedenfor for mer informasjon og tilbud tilpasset ditt behov.

Velg moduler du ønsker å vite mer om

Med vår nye fakturaløsning, vil det bli enklere for deg å administrere dine fakturadeltagere. Ikke bare tilbyr vi faktura via EHF, men også eFaktura og automatisk purring. Her er noen av fordelene med Deltager Faktura:

 • Oppdatert og oversiktlig reskontro
 • Trygg innbetaling via klientkonto, med KID-nummer
 • Ukentlig utbetaling fra klientkonto, til din arrangørkonto
 • Detaljerte utbetalingsrapporter som brukes som bilag i ditt regnskap
 • Faktura sendes per EHF, PDF eller eFaktura
 • Frihet til å tilby fakturabetaling på de arrangementene du velger
 • Legg på eget fakturagebyr
 • Velg egen betalingsfrist
 • Velg om du vil at systemet skal sende ut automatisk purring
 • Last ned- eller send ut fakturakopi, direkte via løsningen
 • Send ut kreditnotaer, ved slettet deltagelse
 • Del-kreditering av faktura

Med denne fakturaløsningen, er vi direkte involvert i pengestrømmen på lik linje som ved kortbetalinger. Det betyr at alle kostnader er fratrukket ved utbetaling til ditt kontonummer, og du har én utbetalingsrapport som brukes til bokføring av dine inntekter.

Med Design+ vil du som arrangør kunne ivareta din grafiske profil og profesjonalitet, noe som ofte vil være viktig ved profesjonell kursvirksomhet, bedrifts- og kommersielle arrangement.

Du vil her få din egen påmeldingsside i ønsket design, for eksempel lik din egen hjemmeside, som kan brukes på alle dine arrangementer på Deltager.no

Det kan også utvikles et design spesielt tilpasset visning i en Iframe. Leveransen innebærer da tilpasninger for at designelementer i tjenesten Deltager.no skal sammenfalle med uttrykket i dine nettsider (f.eks. fonter, bakgrunnsfarge, utseende på knapper)

Du får følgende funksjonaliteter:

 • Inkluderer Ordrebekreftelse+ (verdi 4 900,- NOK ekskl. MVA)
 • Egen spesialdesignet påmeldingsside, eller designmal spesielt tilpasset visning i Iframe
 • Eget design på ordrebekreftelsen
 • Eget design på faktura*
 • Egen topp- og bunntekst
 • Mulighet for skreddersøm av tekst**
 • Gjenbrukbar designmal som kan brukes til et ubegrenset antall påmeldinger

*Forutsetter at man bestilt Fakturamodulen.

**Skreddersøm av tekst innebærer endring av standard tekst. Ved eventuelle endringer vil det faktureres en timepris, men ikke uten ditt samtykke.

Invitasjonsmodulen gjør det enkelt å invitere deltagere, samt holde oversikt over de inviterte.

Invitasjonsmodulen gir tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Inviterte kan legges til på invitasjonslisten manuelt, gjennom Excel-import eller ved import fra tidligere registrert arrangement.
 • For hver invitasjon kan det spesifiseres fornavn, etternavn, e-post, prosentvis rabatt og antall plasser
 • Invitasjonen sendes deretter til de inviterte per e-post, og inneholder en unik lenke til påmeldingsskjemaet.
 • Teksten i invitasjonen kan egendefineres
 • Fornavn og etternavn kan legges inn automatisk fra importert fil
 • Se hvem av de inviterte som har meldt seg på
 • Sende ut invitasjon på nytt, eller kun til de som ikke er påmeldt
 • Eksportere invitasjonsliste til Excel

Det vil i tillegg være mulig å sperre arrangementet for ikke-inviterte, eller reservere et visst antall plasser til inviterte. Dersom du også har fakturamodulen er det mulig å tillate fakturabetaling kun for inviterte, samtidig som ikke-inviterte må betale med kort

Med denne modulen kan du bygge opp spørreskjemaer som sendes automatisk til deltagere per e-post, på et forhåndsdefinert tidspunkt.

Evalueringsmodulen gir tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Spørreskjemaene kan deles inn i spørsmålsgrupper
 • Du kan bruke rangeringsspørsmål på en egendefinert skala, samt fritekstfelter
 • Arrangøren får tilgang til en egen statistikkside hvor statistikken kan filtreres på arrangementnavn og enkeltarrangementer
 • Mulighet for å sammenligne ulike filtre
 • Det er mulig å sende en automatisk e-post til deltagere etter at de har fylt ut spørreskjemaet.
 • Denne e-posten kan inneholde et vedlegg, for eksempel kursoppsummering.

Arrangører med tilgang til Kurs+ vil kunne filtrere på kurstype og instruktører, og sammenligne svar mellom disse.

Denne tilleggsmodulen passer utmerket dersom du har behov for en samleside for dine arrangementer. Det vil også være mulig å få denne siden spesialdesignet i eget design.

Samlesiden lar deltageren søke på fritekst eller andre filtre du har tilgjengeliggjort.

Hvis du i tillegg har mange gjentakende kurs, vil denne modulen passe godt for deg da du kan:

 • Filtrere visningen etter eget ønske
 • Legge inn egen tekst
 • Legge inn eget bilde
 • Lage egen URL for søkesiden
 • Få ditt eget design på søkeside*
 • Definere hvilke tekstbokser som skal være synlig på hjemmesiden

*Dersom du allerede har bestilt Design+ vil vi kunne kopiere dette designet til søkesiden uten ekstra kostnad. Hvis du ikke har Design+ vil vi normale priser gjelde.

I "Kurs+" har vi samlet funksjonalitetene du trenger for en komplett løsning for kursvirksomhet.

Med modulen for repeterende kurs til du ha tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Kategorisering av dine kurs for et mer effektivt oppsett:
  • Opprett kurstype
  • Opprett enkeltarrangement under hver kurstype
  • Endringer på kurstypen kopieres på enkeltarrangementet, som igjen gir deg enklere og raskere administrering av dine kurs. Dette kan også overstyres på enkeltarrangement hvis man ønsker
  • Raskere publisering og administrering av enkeltkurs da du kun må ta hensyn til noen få variabler (f.eks. sted og dato, plassbegrensninger)
  • Opprett og alloker ressursene på dine kurs (f.eks. instruktør eller lokaler)
  • Legg inn avvik på dine ressurser (f.eks. ved ferie)
  • Nivå-kategoriser dine kurs (f.eks. nybegynner)

I tillegg inkluderer "Kurs+" følgende funksjonaliteter:

 • Søkeside: Sett opp en eller flere søkesider med enkle filtreringsmuligheter
 • Automatisk SMS og e-postvarsling: Enkel varslingsmulighet som sendes før eller etter arrangementet
 • Inviter: Inviter deltagere direkte fra systemet og ha oversikt over hvem som har meldt seg på og ikke
 • Evaluering: Send ut spørreskjema til deltagere og få statistikk over tilbakemeldingene
 • Adgangskontroll: Sjekk inn deltagere og få oversikt over hvem som var på kurset

Forenkler administrasjon av kurs o.l. med enkel utsendelse av kursbevis/diplom. Kursbeviset/diplomet kan inneholde flettefelter slik at deltagers navn mm. kan vises. Du velger selv om du ønsker å sende til alle påmeldte, eller om du manuelt vil velge ut de som skal motta de ulike bevisene. Kursbeviset/diplomet sendes som PDF per e-post til deltagerne.

SMS og e-postvarsling gjør det enkelt å sende automatiske beskjeder til dine deltagere.

Du får du tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Sende ut E-post- og SMS-varsling på forhåndsbestemte tidspunkt
 • Sende ut varsler eller informasjon når du ønsker
 • Sende ut varsel basert på hvor mange timer, klokkeslett eller om du vil sende ut varsel før /
  etter aktiviteten

Meldinger kan sendes både før og etter det som arrangeres har startet, så det er mulig å sende
påminnelse i forkant så vel som oppsummering eller annen informasjon i etterkant.

Som arrangør vil du forbedre din kommunikasjonsplattform og deltageren kan kontinuerlig være
oppdatert uten at noen parter må foreta seg noe ekstra.

Venteliste har en todelt funksjonalitet:

1) Du kan la dine deltagere sette seg på venteliste når arrangementet er fullt
2) Du kan la dine deltagere først sette seg på venteliste og deretter tildele plasser

Dette gir deg som arrangør en større fleksibilitet til å bruke ventelisten på to forskjellige måter.
Sistnevnte vil kort forklart gi deg muligheten til å samle alle deltagerne dine på en venteliste
før du starter å ta imot påmelding til ditt arrangement. Dette er aktuelt for arrangører som ønsker og
først avdekke hvor mange som ønsker å delta på arrangement før man starter påmeldingene.

På den andre siden, kan du ta imot påmeldingene først og ved fulltegnet arrangement så kan man
registrere seg på en venteliste. Ved kansellering av deltagelse vil du potensielt kunne ha en rekke
andre kunder som venter i kø på å få plass.

Det følger også en rekke andre funksjonaliteter ved denne modulen:

 • Egendefinerte tekster på e-posten som sendes ut ved gitt plass
 • Egendefinerte tekster på e-posten som sendes ut ved ikke tildelt plass
 • Egendefinerte tekster på siden for registrering
 • Skru venteliste av / på per arrangement
 • Begrens antall plasser som kan reserveres
 • Sett tidsfrist for å melde seg på når plass er tildelt
 • Velg mellom e-post og SMS varslinger

Med donasjon kan du sette opp egne donasjonsarrangement. La dine deltagere fylle inn
ønsket donasjonsbeløp, og deretter gå til betaling. Sammen med Fakturamodulen kan du som arrangør
også velge å tillate at man betaler med faktura ved donasjon. Dette passer ypperlig mot bedrifter
som ønsker egen faktura ved donasjoner og senker terskelen for at ansatte kan gjøre donasjoner på
vegne av sin bedrift.

Du får tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Egendefinerte donasjonsbeløp
 • Laveste grense for donasjonsbeløp
 • Betal online eller med faktura*

*Forutsetter kjøp Fakturamodulen.

Med startnummer vil du ha muligheten å tildele startnummer til dine deltagere. Disse kan enten
være vilkårlige eller pre-definerte startnummere. Dette er en tilleggsmodul vi anbefaler alle som
driver med mosjonsarrangement eller har andre arrangementer hvor tildeling av startnummer er
nødvendig.

Du får tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Automatisk tildeling av startnummer
 • Pre-definerte startnummere
 • Kategorisering av startnummere
 • Ubegrenset tildeling av startnummere

Med denne modulen vil du ha muligheten til å flytte deltagere mellom kurs / arrangement.
Dette egner seg spesielt for arrangører som tar imot påmeldinger til flere kurs /
arrangement i samme tidsrom (f.eks. sommerskoler).

Du får tilgang til følgende funksjonaliteter:

 • Flytte deltagere mellom arrangementer
 • Ingen ekstra påmeldingsavgift som følge av flytting
 • Send ut ny oppdatert ordrebekreftelse
 • Ingen ekstra jobb for deltageren ved påmelding til feil kurs / arrangement

Med «Godkjenne ordre» funksjonaliteten så kan dine deltagere fylle ut påmeldingsskjemaet som en søknad.

Dette er nyttig i de tilfeller der man ønsker å avklare interesse rundt ett arrangement eller at dine deltagere må ha oppfylt noen kvalifikasjoner før de kan fullføre sin påmelding.

Som arrangør så godkjenner du søknadene fortløpende, og den enkelte deltager får beskjed på e-post. I denne e-posten følger det en betalingslenke, og du kan også sette en tidsfrist for deltageren til å fullføre betalingen.

Med denne tilgangsstyringen så kan du begrense tilgangen på din arrangørkonto, helt ned på arrangementnivå. Det betyr at du kan gi enkelte bruker- eller administratortilgang til spesifikke arrangement.

Dette kan for eksempel være relevant dersom du har samarbeidspartnere eller skal gi eksterne hjelpere tilgang til appen «Participant*» slik at dem kan sjekke inn deltagere.

*Les mer om vår app og innsjekks-løsning her

Repeterende betaling gir deg muligheten til å sette opp ulike betalingsplaner, slik at dine deltagere har flere muligheter til å gjennomføre betaling.

De mest vanlige betalingsplanene settes opp som faste månedlige trekk eller nedbetalingsplaner.

Ved å tilby betalingsplaner, kan deltageren selv velge den betalingsmetoden som passer best. En betalingsplan vil gå løpende til den blir fullført, eller avsluttet. Deltagere får alltid varslinger før hvert trekk, og du som arrangør har alltid oversikt over kommende, utførte og feilede betalinger.

Et API er et grensesnitt hvor man kan hente ut data fra et system og integrere den dataen mot et annet system. For våre arrangører betyr tilgang til vårt API at du kan bruke informasjonen som ligger hos oss om dine arrangementer og deltagere, og integrere det i dine egne systemer uten at du må gjøre en manuell jobb for hver gang. For deg som arrangør kan slike løsninger spare deg for mye tid og manuelt arbeid. Eksempler på bruk kan være:

 • Deltagerinformasjon inn i deres CRM-system
 • Arrangement-informasjon synkronisert inn i deres nettsider/CMS
 • Synkronisere arrangementsløsningen mot regnskaps-programvare
Har du behov for at informasjon skal sendes fra Deltager.no til et annet system, løsning eller app, kan du kontakte oss for å få tilgang til API-et.

Dersom Deltager Basic eller de tilbudte modulene ikke dekker dine behov i en påmeldingsløsning, kan vi også tilby en skreddersydd løsning. Løsningen spesifiseres og utvikles i samarbeid med deg som arrangør, og kan bestå av eksempelvis en egen portal med ny funksjonalitet eller videreutvikling/justering av eksisterende funksjonalitet. Ta kontakt med oss, så ser vi hvordan vi best mulig kan dekke deres behov.

Jeg ønsker mer informasjon om

Fyll ut kontaktinformasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tilbud og nye funksjoner, rett til din innboks.

Registrer gratis arrangørkonto

Prøv tjenesten vår uten forpliktelser.

BOOK ET MØTE

Book et møte med oss, hvis du spørsmål om hvordan du kan bruke Deltager.no til dine arrangement eller trenger hjelp med å komme i gang.

Bilde av Tommy Johansen, Customer success manager
Tommy Johansen
Customer success manager
Bilde av Thea Tofteberg, Marked- og salgsdirektør
Thea Tofteberg
Marked- og salgsdirektør
Bilde av Even Bakke, Salgsspesialist
Even Bakke
Salgsspesialist

Se hvordan våre
arrangører bruker deltager