22/3 Svalbard Globale Frøhvelv et Foredrag med Åsmund Asdal

Svalbard Globale Frøhvelv er verdens største sikkerhetslager for frø og genetiske ressurser av dyrkede planter. 

Så langt har 93 genbanker fra alle verdenshjørner deponert kopier av frø de har i sine frøsamlinger. 

Frøhvelvet fungerer som en bankboks, - dersom genbanker mister frø i sine egen samlinger kan de få kopier sendt tilbake fra Svalbard. 


Frøhvelvkoordinator Åsmund Asdal vil fortelle om hvorfor det er viktige å bevare genressurser og om Frøhvelvets rolle og betydning.

Velkommen!


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon