Deltager - Friluftsliv og barnefattigdom

Friluftsliv og barnefattigdom

Oslofjordens Friluftsråd, Oslo og Omland Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund har gleden av å ønske velkommen til heldagsseminar på Litteraturhuset i Oslo torsdag 11. januar kl. 09.00-15.00.


Formålet med seminaret er å belyse problemet med deltagelse i friluftsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier. Hvordan kan vi bidra til at alle barn og unge får et reelt tilbud om friluftsaktiviteter uavhengig av økonomi?


Pris per deltager: Kr. 350,- (kortbetaling)

Påmeldingsfrist: 15. desember

Ta kontakt med oss på tina@friluftsrad.no dersom du ønsker å betale med faktura. Opplys om du ønsker EHF- eller pdf-faktura. 


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Eventuelle kommentarer