Friluftsliv og barnefattigdom

Oslofjordens Friluftsråd, Oslo og Omland Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund har gleden av å ønske velkommen til heldagsseminar på Litteraturhuset i Oslo torsdag 11. januar kl. 09.00-15.00.


Formålet med seminaret er å belyse problemet med deltagelse i friluftsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier. Hvordan kan vi bidra til at alle barn og unge får et reelt tilbud om friluftsaktiviteter uavhengig av økonomi?


Pris per deltager: Kr. 350,- (kortbetaling). Dersom du ønsker å få tilsendt faktura kan du sende mail til tina@friluftsrad.no

 

Registreringsskjema