Fosterhjemskonferanse 2019 - Samarbeid til fosterbarns beste

 Fosterhjemskonferanse 2019 - Samarbeid til fosterbarns beste

 

Arrangør: Norsk Fosterhjemsforening

Sted: Thon Hotel Bergen Airport, Kokstadvegen 3, 5257 Kokstad

Tidspunkt: 24. mai kl. 9.30 – 16.00

 

Program 

09.00: Registrering

09.30 – 09.50: Åpning v/ styreleder Lene Printzlau Våmartveit

                          Kultur v/ Viggo Krüger er førsteamanuensis ved GAMUT, Griegakademiet, 

                          Universitetet i Bergen

09.50 – 10.35: NOU 2018:18, innledning v/ Ellen Seip,
                          refleksjoner fra Norsk Fosterhjemsforening

10.35 – 10.50: Pause

10.50 – 11.35: Gjennomføring av samvær v/ Marianne Folden, Fabu, Danmark

11.35 – 12.20: Bedre samarbeid gjennom brobygging v/ Åse Larsen

                          refleksjoner fra brobyggerne Berit Ulriksborg og Ann Carin Vean

12.20 – 12.30: Spørsmål fra salen

12.30 – 13.30: Lunsj

13.30 – 14.00: Barneverntjenestens samarbeid med fosterforeldre.
                          v/ Ole Mikalsen, Åsane bydel i Bergen

14.00 – 14.15: Samarbeid mellom Norsk Fosterhjemsforenings fylkesforening i Hordaland
                         og barneverntjenestene v/ Jannicke Knutsen

14.15 – 14.45: Samvær etter omsorgsovertakelse v/ Vigdis Bunkholdt

14.45 – 15.00: Samarbeid - samvær v/ styreleder i Organisasjon for barnevernforeldre
                          Merete Løland

15.00 – 15.15: Pause

15.15 – 16.00: Psykisk helse for ungdom i fosterhjem v/ Stine Lehmann, Norce

16.00: Avslutning


Forbehold om endringer i programmet.

Pris for konferansen er kr. 750,- inkl. kaffe/te, pauseservering og lunsj (kr. 550,- for hovedmedlemmer)
Påmelding er bindende.

Hvis du trenger overnatting i forbindelse med konferansen kan du ta kontakt direkte med Thon Hotel Bergen Airport. Husk å oppgi at du er deltakere på Fosterhjemskonferansen.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
Arbeidssted
Stilling
Kategori
 *
 *