Førstehjelp med hjertestarter

Kurs: Førstehjelpskurs med hjertestarter

Kursholder:  www.forstehjelperen.no 

Dato: 4. november 2019

Kl.: 10.00 - 15.00

Lokale:  Vinderen Dansestudio sal 1, Slemdalsveien 72 0373 Oslo.

Max antall: 15. stk.

Pris: kr. 450,-

Målgruppe:  Ung/Erfaren/Senior PROFF Scenekunstner

Samarbeidspartner: Nettverket «Et langt liv i scenekunsten» (SKUDA, PRODA, CODA, Norsk Skuespillersenter, MTF og PRAXIS Oslo).

 

Om Kurset: 

MTF, i samarbeid med kompetansenettverket Et langt Liv i Scenekunsten, inviterer norske scenekunstnere til kurs i førstehjelp med hjertestarter. Som frilanser er det viktig alltid å være beredt på å håndtere uforutsette og akutte situasjoner som kan oppstå i arbeidshverdagen. Av erfaring vet vi at HMS tiltak i frilansernes enkeltmannsforetak sjeldent blir prioritert, både grunnet mangel på kunnskap og ikke minst økonomi. Dette ønsker nettverket å gjøre noe med, og retter fokus mot det mest grunnleggende arbeidet for at scenekunstnere skal kunne bistå sine medarbeidere om uhellet er ute.


Kurset gjennomføres av profesjonelle og erfarne pedagoger fra førstehjelperen.no 

Kursinnholdet er i henhold til gjeldende retningslinjer for HLR gitt av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), og  kursopplegget følger således både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle førstehjelpsinstruktører har pedagogisk instruktørutdanning og internasjonal instruktørstatus.

 

På kursene stiller kursholderne med mange førstehjelpsdukker og hjertestartere, og det er aldri mer enn 3-4 deltakere pr. dukke. Dette gjør at alle deltakerne får god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Der det er aktuelt benyttes både spedbarns-, barne- og voksenmodeller av førstehjelpsdukkene, da det er ulike teknikker på førstehjelp i forhold til alder.


Dagsplan:

Fullt førstehjelpskurs  

Livreddende førstehjelp på barn og voksne (hovedfokus på voksen) med hjertestarter

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning barn
 • Hjerte-lungeredning voksen
 • Hjertestarteropplæring
 • Kvelning/blokkerte luftveier
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Brannskader
 • Åpne spørsmål


Form: Foredrag og praktiske øvelser

Formål: Å øke kunnskapen og kompetansen på livreddende førstehjelp i scenekunstfeltet

Mål: Å redde liv

   

Om kursholder:  

www.forstehjelperen.no 


Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Musikalartist
Danser
Skuespiller
Sanger
Musiker
 *