Foredragsserie om økologisk hagebruk i småskala.

Foredragsserien for alle som vil dyrke småskala økologisk hagebruk, for eksempel i kjøkkenhage, skolehage, markedshage eller andelslandbruk. 

Billettpris inkluderer alle foredrag 


Alle foredrag 19:30 - 21:00

Torsdag 11.02 - Planlegging av sesongen

Torsdag 18.02 - Valg av vekster, oppal av småplanter

Torsdag 25.02 - Økologisk dyrking – idégrunnlag og merkeordning

Torsdag 04.03 - Bli kjent med jorda di!

Torsdag 11.03 - Gjødsel og gjødsling

Torsdag 18.03 - Plantevern. Generelt og med fokus på ugras

Torsdag 25.03 - Plantevern. Om insekter, sopp og snegler

Torsdag 08.04 - Biologisk mangfold og belgvekster – viktig for økologisk dyrking

Torsdag 15.04 - Biologisk mangfold i jordbruksjord

Torsdag 22.04 - Innhøsting og lagring

Torsdag 02.09 - Høstarbeid og innvintring

Les mer på www.norsok.no 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Gjenta e-post
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *