Fordypningskurs i Motiverende Samtale

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. 

Målsetting med kurset: Målesetning med med kurset er å hjelpe deltakerne til å videreutvikle ferdighetene fra innføringskurset i Motiverende samtale. 

Kursets innehold: Fokuset vil være på  på sentrale prinsipper i metoden, med vekt på refleksjon og empatisk lytting, samt øvelser i grupper og egenaktivitet. Vi bruker tid på å se nærmere på relasjon og hva som skjer når motstand oppstår, hvordan håndtere dette i dialog og hvordan øke motivasjon ved å utforske verdier og forsterke endringssnakk hos klienten. 

Praktisk informasjon
Startdato: 19.11.2020 kl. 09:00
Sluttdato: 20.11.2020 kl. 15:00

Sted:
KoRus Vest Bergen
Kanalveien 5, 4. etasje

Legg til i kalender
Antall ledige plasser: 26
Kontaktinformasjon:
Lene I. Hauge
lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Pris
 *
Mobil
 *
Arbeidsplass
 *
Stilling
 *
Sektor
 *
Kommune
 *
 *