Føll, unghest og hoppeutstilling Region Vest, Sandnes

Ved påmelding av føll skal mors navn og registreringsnummer fylles ut. Føllet skal være under registrering i Norsk Varmblod. Har du ikke mottatt reg. nr  fyller du ut denne rubrikken med "under registrering".

Eier må være medlem av Norsk Varmblod.

Ved deltagelse med hhv flere føll, 2-åringer eller hopper gis det reduksjon i pris - denne summen tilbakebetales etter påmelding.

Det er et begrenset antall døgn- og dagbokser på stedet.  Døgnboks prioriteres for de med lang reisevei og evt tidlig start. Boksen skal rengjøres etter endt opphold, om dette ikke gjøres vil leietaker bli etterfakturert 500,-.

Starttidspunkt for utstillingen kan endres avhengig av antall påmeldte hester og føll.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Klasse/kategori
 *
Hestens navn
 *
Hestens type
Hestens reg. nr.
 *
Føllets navn
Føllets kjønn
Føllets type
Føllets reg.nr.
 *