FødselsFestivalen 2021 Jordmorkunst

NY DATO for FødselsFestivalen blir mandag 23 august 2021. 

Velkommen!

I år vil FødselesFestivalen invitere til årets mest lærerike «fødselsforberedende dag» med foredragsholdere av høy faglig kvalitet. Kunnskap kvinner og deres partnere trenger for å forberede seg til noe av det viktigste i livet. Å få barn starter lenge før fødselen. Jordmor Kristin Håland vil snakke om tiden kvinner går gravid og hvordan jordmor kan bidra til å styrke foreldrerollen. 

Michel Odent er obstetriker og forfatter av mange bøker som omhandler fysiologisk fødsel og utfordringer mennesker har rundt fødsler. Han publiserte den første vitenskaplige artikkelen om vannfødsler i LANCET 1983. Han er opptatt av hva som fremmer fysiologiske fødsler og setter samtidig søkelyset på hva slags utfordringer vi står overfor i dagenes medikalisering av fødselsomsorgen. Han er grunnlegger av Primal Health Research database (www.primalhealthresearch.com)

Lege og professor Kerstin Uvnes Moberg har viet sitt profesjonelle liv til å finne ut mer om oxytocin - selve kjærlighetshormonet. Hun har en fantastisk formidlingsevne og en enorm kunnskap på området.

Jordmor Kari Klocke vil snakke om det grunnleggende jordmorhåndverket; hvordan bruker jordmor sine sanser, faglighet og observasjoner til å veilede kvinner i å bruke kroppens naturlige bevegelser gjennom fødselen?

Jordmødrene Jeanette Venås Engebretsen og Janne Iversen tar opp det store og viktige temaet sexualitet og obstetrisk vold. Hva innebærer uttrykket "informert samtykke"? 

Mette Schjelderup som er styremedlem i Landsforeningen 1001 dager, vil fortelle sin fødselshistorie og hvilke konsekvenser fødselsopplevelsen har for livet.

Osteopat Ingunn Backe Wennberg vil gi oss kunnskap om kvinnens bekken og viktigheten av bevegelse og balanse. 

Til å lede oss gjennom dagen har jeg gleden av å presentere Oda Weider-Krog som til daglig leder podkasten Familieliv

Kvinner og menn, leger, doulaer, jordmødre og andre som jobber med kvinnehelse; dette blir tidenes mulighet til å få kunnskap om og se sammenhengen mellom jordmors utøvende kunst og kvinnens fødeevne. Hva fremmer fysiologiske fødsler? Hva trenger jordmor av kunnskap i sin visuelle «jordmorkoffert» for å kunne tilby kvinner og familier det aller beste innen jordmorkunst? Nå er det viktigere enn noen gang at jordmors kunst, kvalifikasjoner og kunnskap løftes opp, brukes og verdsettes i svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgen. 

ÅRETS PROGRAM

08.00 - 08.30     Registrering

08.30 - 08.40     Velkommen v/Oda Weider-Krog

08.40 - 09.30     Oxytocin v/Kerstin Uvens Moberg

09.30 - 10.15     "Can humanity survive socialized birth"  v/Michel Odent

10.15 –10.30     Kaffepause

10.30 –11.10     Jordmorhåndtverk v/Kari Klocke

11.10 - 11.50     Hvordan bygge et godt foreldreskap v/ Kristin Håland

11.50 - 12.45     LUNSJ

12.45 - 12.55     Appell ved Bunadsgeriljaleder Anja C Solvik

12.55 - 13.25     En fødselshistorie v/ Mette Schjelderup

13.25 - 14.20     Obstetrisk vold v/ .Jeanette Engebretsen og Janne

                            Iversen

14.20 - 14.25     Forfatter Astri Holm om boka 

                            "Respekter kvinnene - Styrk fødsels- og barselomsorgen

14.25 –15.00     Hva er #Bekkensjekken? v/Ingunn Backe Wennberg

15.00 - 15.20     Kaffepause

15.20 - 16.00     Syntetisk oxytocin. Bruk, misbruk og konsekvenser.

                            v/Kerstin Uvnes Moberg

16.00 - 16.30    Podcast med Janne Iversen og Jeanett Engebretsen v/ Oda Weider-Krog. 

16.30 - 17.00    Podcast med Michel Odent og Kerstin Uvnes Moberg

                            Spørsmål fra deltagerne


LES MER HER: FødselsFestivalen2021 Jordmorkunst

 

Registreringsskjema