Feltkontroll av hjorteviltkjøtt - Gjøvik


Kursansvarlig: Dagh Bakka

Kurssted: Honne hotell og konferansesenter: Honnevegen 60, 2836 Gjøvik. 

Tidspunkt: 3. sept, 2019  kl. 09.00 - 17.00

Pris: 2.000,- kr.   

For mer informasjon: Dagh Bakka, tlf: 950 87 195  E-post: db@skogkurs.no

Krav til deltakerne
Kun personer med minimum 5 år som registrert jeger og minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt, kan delta på kurs og tildeles kontrollmyndighet.

Personer som ikke fyller kravet for å bli feltkontrollør, kan delta på kurset, men da uten å bli godkjent feltkontrollør og uten kursbevis.


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Adresse
 *
Postnr./-sted
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Kjønn
 *
Fødselsår - NB kun 4 siffer
 *
Velg betalingsmåte
 *
 *