Fangvekstskolen 2021

Fangvekstskolen 2021 - Webinar og markvandringer

Kornprogrammet i Østfold, Akershus og Buskerud og Norsk Landbruksrådgivning har gleden av å inviterer til den første fangvekstskolen!

Kurset er for alle som ønsker å lære mer om dyrking av fangvekster, og fangvekstenes rolle som viktige jordhelse- og miljøtiltak. 

Mål for kurset er å gi grunnleggende kunnskap om dyrking av fangvekster, valg av arter, etableringsmetoder, plantevernhensyn, aktuelle problemstillinger og forberede fangvekståret. Kurset passer for deg som aldri har prøvd eller dyrket fangvekster tidligere, men som ønsker å lære mer.

Det er satt en begrensning på 50 deltakere. Det planlegges årlige kurs, dersom det viser seg å være interesse for det.

ARRANGØR: Kornprogrammet i Østfold Bondelag, Akershus Bondelag, Buskerud Bondelag, NLR Øst og NLR Østafjells. samarbeider om å gjennomføre en fangvekstskolen.


Kveld 1 –   INNFØRING I FANGVEKSTER (WEBINAR)

- Hva må du tenke på før du dyrker fangvekster?
- Hva er målsetningen med fangvekstene?
- Forskjellen på overvintrende og utvintrende fangvekster
- Ulike etableringsmetoder og tidspunkter
- Tilpasning til vekstskifte
- Kostnader og tilskudd

Dato: Tirsdag 23. mars kl.18.30 – 20.30


Kveld 2 –   BLI KJENT MED FANGVEKSTENE (WEBINAR)

Kveldens pensum er om utvalgte arter og hvordan de fungerer som fangvekster. Deriblant vil vi vise hvilke plantevernhensyn som følger ulike arter, og prisnivå på de forskjellige.  Det blir også lagt opp til spørsmål og diskusjon underveis.

Dato:   Tirsdag 6.april kl 18.30 – 20.30


Dag 3 –   MARKVANDRINGER (UTENDØRS I AKERSHUS, ØSTFOLD OG BUSKERUD)

Vi samles til markvandring i en fangvekståker og har i tillegg til diskusjon noen praktiske øvelser. Pensum er å gjenkjenne de ulike artene, diskutere etablering, gjennomføre biomasseprøver som sendes til analyse.

Dato:  I oktober, tid og sted annonseres senere


Kveld 4 –   "EKSAMEN" (FAGSAMLINGER I ØSTFOLD, AKERSHUS OG BUSKERUD)

Oppsummering av fangvekståret:

- Hva har fungert godt og ikke?
- Hva kan vi lære av biomasseprøvene?
- Dukket det opp nye problemstillinger?
- Komme i gang med planleggingen av fangvekståret 2022

Dato:   november kl 18.00 – 21.30

 

Kursmateriell:

Presentasjoner fra Fangvekstskolen blir sendt ut til deltakerne i etterkant.. Temahefte om fangvekster blir sendt i posten

Spørsmål:

Østfold:
Om fag og kursinnhold kan du rette spørsmål til 48163074, else.villadsen@nlr.no

Akershus:
Om fag og kursinnhold kan du rette spørsmål til 98645734, maren.holthe@nlr.no

Buskerud:
Om fag og kursinnhold kan du rette spørsmål til 95208633, hege.sundet@nlr.no

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon