Fagseminar om kreft

FAGSEMINARET OM KREFT – NY DATO 

FREDAG 16. APRIL 2021

Situasjonen med korona-viruset gjør at det ikke er anledning til å arrangere seminaret som opprinnelig planlagt. Vi beklager dette. Landsstyret i Kostreform har derfor vedtatt å flytte det til fredagen 18. september. Det jobbes nå med å få til det samme programmet som opprinnelig var satt opp i april. Thomas Seyfried har bekreftet at han kommer til Oslo disse dagene i september. Seminaret blir på Felix 2, samme sted som opprinnelig planlagt. 

Her følger opprinnelig informasjon om fagseminaret: 

Kreft:  En metabolsk sykdom? Hva betyr det for kreftbehandling?
 
• Er kreft virkelig en sykdom, som skyldes DNA skadede, muterte celler slik vi har tenkt i over 50 år, eller snarere en sykdom som handler om ødelagt energiomdanning i cellene på grunn av skade på cellenes energifabrikker (mitokondrier), altså en  metabolsk sykdom? Mange forskere stiller seg nå dette viktige spørsmålet, basert på mye eksisterende forskning, fordi det kanskje kan forklare vår manglende suksess i å bekjempe kreft, men også gi nye muligheter for behandling.  

• Hvordan vil denne nye forståelsen av kreft som en metabolsk sykdom påvirke kreftbehandlingen i fremtiden? 

Du kan lese mer om Prof. Thomas Seyfried her: https://kostnytt.no/nordiskkonferanse/?Article=165

Program: 

    • Hovedforedrag v/ professor Thomas Seyfried fra Boston College

    • Innlegg v/ Dr. Fedon Lindberg

    • Kommentar v/ lege Øyvind Torp

    • Spørsmål og diskusjon med publikum

    • Hele seminaret er på engelsk

Les mer om programmet her:https://kostreform.no/fagseminar-om-kreft/

For hvem: 

Fagseminaret er myntet spesielt på helsepersonell som er i kontakt med kreft-pasienter. Det vil også være aktuelt for alle som er opptatt av årsakene til kreft og hvordan man kan bedre prognosene ved kreftsykdom. 

Arrangementet: 

    • Dørene åpnes 08.30

    • Fri kaffe, te, vann og juice

    • Wraps etter seminaret kl 12:00

    • Mingling under bevertning etter kl 12:00

Nordisk Ernæringskonferanse 2020 lørdag 25. april:

Dagen etter fagseminaret arrangeres det en stor helsekonferanse i Sandvika. Temaet der er «Kronisk betennelse». De som ønsker delta på begge arrangementene kan kjøpe en billett for begge med en samlet rabatt på kr. 290,-.  Les mer om konferansen her: https://www.deltager.no/NordiskErnaering

Koronaviruset:

Du får tilbakebetalt billetten om Helsemyndighetene skulle forlange at vi ikke får gjennomføre konferansen som planlagt.

Arrangør: 
Kostreform for bedre helse
 
Kontakt: Per Bjønnes Kristiansen, leder i Kostreform
M: 928 31 704 – E-post: per@kostreform.no  

 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *