Fagsamling for feltkontrollører av hjorteviltkjøtt - Støren

Krav til deltakerne
Dette er et oppfølgingskurs til feltkontroll av hjorteviltkjøtt. Deltagere som ikke er godkjente feltkontrollører kan delta av interesse, men vil ikke kunne kalle seg feltkontrollør etter endt kurs.  

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Adresse
 *
Postnr./-sted
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Kjønn
 *
Fødselsår - NB kun 4 siffer
 *
Velg betalingsmåte
 *
 *