Fagsamling - Feltkontrollører av hjorteviltkjøtt - Langesund

Kursansvarlig:  Jannicke Modell Røhmen

Sted                Halen Gård, Langesund         

Tid                   31. januar, 2018    kl. 17.00 – 21.00.                

Pris                  450,- kr                                            

For mer informasjon: Jannicke Modell Røhmen, tlf: 993 17 145, e-post: jannicke@skjeggedalvilt.com      

 

Registreringsskjema