Fagkonferansen i styring og ledelse 18. oktober 2018

Den nordiske modellen har fått fornyet interesse etter finanskrisen i 2007–2008. Modellens virkemåte med trepartssamarbeid mellom staten, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og dens gode virkninger for økonomisk vekst, nyskaping og fordeling på nasjonalt nivå, er velkjente. Betydningen av en effektiv offentlig sektor og «mekanismene» på organisasjonsnivå i form av ledelse og medvirkning i staten, offentlige foretak og kommuner, har fått mindre oppmerksomhet. Tema for årets fagkonferanse om styring og ledelse i offentlig sektor er ledelse i den nordiske modellen. Vi spør:

 • Hvordan er medvirkningen i offentlig sektor sammenlignet med næringslivet?
 • Hvorfor er medvirkningen i statlige foretak mindre enn i både næringslivet og departementer og direktorater?
 • Finnes den nordiske modellen, i Norge?
 • Hva er erfaringene med tillitsbasert ledelse i andre nordiske land?
 • Hvordan har Oslo kommune oversatt og tatt i bruk ideen om tillitsbasert ledelse?
 • Er tillitsbasert ledelse i den nordiske modellen en ny «superstandard» for styring og ledelse i offentlig sektor?

Program for dagen (med forbehold om endringer):

09.30-10.00 Registrering og kaffe

10.00-10.15 Åpning og kulturinnslag

10.15-11.00 Louise Bringselius: Hva er erfaringene med tillitsbasert ledelse i de nordiske landene?

11.10-11.55 Eivind Falkum: Hvordan brukes medvirkning i ledelse i den norske offentlig sektoren?

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.00 Parallellseminar I: Ledelse  i staten

 • Eivind Falkum: Hvordan er medvirkningen i staten?
 • Christin Thea Wathne: Ledelse, tillitt og ledelse i Politiet

13.00-14.00 Parallellseminar II: Ledelse i kommunene

 • Janne Corneliussen: Hvordan bruker Oslo kommune styring og ledelse i Tillitsreformen?
 • Åge Johnsen: Er tillitsbasert ledelse og styring i offentlig sektor en ny superstandard?

14.00-14.20 Kaffe og frukt

14.20-15.15 Avslutningsforedrag og paneldebatt

 • Pål Veiden: Finnes den nordiske modellen, i Norge?
 • Paneldebatt


 

 

Registreringsskjema