Fagdag om konsekvensar av traume og stressrelaterte lidingar hos barn og unge

I samband med planlagt oppstart av prosjektet Barneblikk på Søre Sunnmøre våren 2020, arrangerer vi fagdag der fokuset vert sett på dei yngste barna. Vi skal sjå nærare på barn som veks opp med foreldre som har utfordringar med rus, psykiske helseplager og opplevd vald. Fagdagen er eit samarbeid mellom BUP Volda, Sjustjerna og Høgskulen i Volda.

Ein kan melde på fleire samtidig ved å bruke Legg til deltager for kvar registrering. Påmeldingsavg./betaling skjer ved bruk av bankkort når påmeldinga blir stadfesta her.

 

Registreringsskjema