Fagdag i religionspsykologi

Velkommen til fagdag i religionspsykologi.
 Tema for dagen: ”If I take death into my life...” From angst to meaningful living

Informasjon

Dato/tid: 

14.03.2019 - 10:00 til 16:00

Fagdagen holdes av professor II ved MF, Tatjana Schnell.
 Undervisningen foregår på engelsk.

10.00 – 11.30: Dealing with death and dying: Tentative advances
 Distinguishing death, dying, and beyond; self-exploration; ars moriendi?: examples

11.30 – 11.45: Break

11.45  – 12.15: Reading Heidegger: “Only others die…”

12.15 – 13.00: Lunch

13.00 – 14.15: Two theories of how we deal with death and dying: Terror management theory and “The roar of awakening”
- Introduction
- Small group discussion: Who’s right?
 - Plenary discussion

14.15 – 14.30: Break

14.30 – 15.15: Text work: Case studies 

15.15 – 15.30: Plenary discussion

15.30 – 16: Summary, final questions

Fagdagen inngår som en av undervisningsdagene i emnet Religionspsykologi: Ritualisering og eksistensiell meningsdannelse etter ond og brå død. Fagdagen er også åpen for deltakere som ikke er tar hele emnet. 

 

Registreringsskjema