Webinar: Inntekter og utgifter i driftsfasen for gårdsbiogass

Arrangører: NORSØK og NOBIO i Gårdsbiogass Norge (støttet av Innovasjon Norge)

Tittel: Inntekter og utgifter i driftsfasen av et gårdsbiogassanlegg
Dato: 7. juni 2022

 Velkommen og orientering ved Lovise Sæter, NORSØK

Om tilskuddsordningen for levering av gjødsel ved Ina Talmo, Landbruksdirektoratet.

Om tilleggsråstoff ved Linn Solli, NIBIO Ås

Erfaring fra bonde med biogassanlegg: Inntekter og utgifter i drift ved Kjell Kopperud.

Plusskunder og innmating på nett ved Rakkestad energi.

Plusskundeordningen ved Marie Eriksen, Ishavskraft.

NTNU studenter om bacheloroppgave på ekstra utnyttelse av strømproduksjon fra biogassanlegg.  

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Klasse/kategori
 *
 *