Voksentoppen- NFAI Høstmøte 2021

Voksentoppen- NFAI Høstmøte 2021


Velkommen til årets «Voksentoppenseminar» og NFAI høstmøte, et  samarbeid mellom Norsk forening for allergologi og immunpatologi og Barneavdeling  for lunge- og allergi sykdommer, Oslo Universitetssykehus!


Tid og sted:

18. og 19. november 2021 DIGITALT


Det er med tungt hjerte at vi må endre årets møte fra det fysiske møtet vi alle hadde sett så fram til, til et digitalt seminar. Vi vil fortsatt tilby de gode forelesningene, og vi håper også debatt, men i lys av den prekære situasjonen helsevesenet er i nå bemanning og smittevern messig kan vi ikke forsvare en samling fysisk. 


Link til digital deltagelse sendes alle påmeldte  før møtestart


Alle som tidligere har meldt seg på møtet til full pris; 1500 nok for 2 dager og 1000 nok for en dag vil bli refundert 50%. Dette vil bli håndtert etter at arrangementet er gjennomført.


Hilsen fra programkomiteen:


Marie Alnæs, NFAI leder, overlege Haukeland Universitetssykehus

Jon Olav Hunderi, NFAI nestleder, overlege PhD, Sykehuset Østfold

Iren Lindbak Matthews, avdelingsleder/ overlege PhD, Barneavdeling for allergi og lungesykdommer, OUS

Geir Håland, overlege PhD, Barneavdeling for allergi og lungesykdommer, OUS

Karin C. Lørup Carlsen, professor UiO/ overlege, Barneavdeling for allergi og lungesykdommer, OUSProgram


Dag 1: Torsdag 18.11.2021

Dag 1: Torsdag 18.11.2021
Møteleder digitalt: Styret NFAI

Allergen immunterapi
09:00-09:15 Velkommen (Marie Alnæs og Iren Mathews)

09:20-09:50 Kloke valg i SCIT versus SLIT (Knut Øymar)
09:55-10:15 Status ny veileder i praktisk allergen immunterapi (Torgeir Storaas)

10:15-10:30 Pause

Penicillinallergi
10:30-10:50 Penicillinallergi og Penicillinprosjektet OUS (Theresa Løvold Berents)
10:55-11:15 Penicillinprosjektet HUS (Marie Alnæs)

11:15 til 11:45 Lunsjpause

 Eosinofili

11:45-12:15 Høy total IgE - Når og hvordan utrede (Martin Sørensen)

12:20-13:00 Eosinofilt syndrom (Nessar Ahmad Azrakhsh)
13:00-13:20 Pause

13:20-14:00 Eosinofili i GI- tractus (Margit Brottveit)

14:05-14:35 Eosinofil sykdom i luftveier (Anders Tøndell)


14:40- 15:20  Årsmøte NFAI  


Dag 2 Fredag 19.11.2021

Møteleder digitalt: Iren Mathews, Geir Håland, Karin C. Lødrup Carlsen


Timing of complementary feeding in infancy and allergy development

09:00-09:10 Welcome and introduction (Geir Håland and Karin C. Lødrup Carlsen)
09:15-09:45 What evidence exists (Michael Perkin)
09:50-10:05 Infant feeding guidelines, UK, USA; Australia (Michael Perkin)
10:10-10:25 Infant feeding guidelines Norway/Scandinavia/other Europe (Håvard O. Skjerven)
10:25-10:40 Pause

10:40-10:55 Norwegian national guideline on infant nutrition (Gry Hay)

11:00-11:25 Results from the PreventADALL study (Karin C. Lødrup Carlsen)


 Siste nytt
11:30-11:50 Bruk av hjemmespirometri (Tonje Reier-Nilsen)


11:50-12:20: Lunsj

Soppeksponering, allergi og lungesykdom
12:20-12:40 Sopp og fukt i innemiljø relatert til allergi og lungehelse (Eva Lena F. Estesmo)

12:45-13:15 IgE mediert allergi mot muggsopper (Martin Sørensen)

13:20-13:40 Soppinfeksjon i luftveier (Ingvild Heier)

13:40-13:55 Pause

 

13:55-14:15 Sopp og nese-bihuleproblematikk (Sinan Ahmed D. Dheyauldeen)
14:20-14:50 Hypersensitivitetspneumonitt og sopp (Michael Durheim)
14:55-15:15 Allergisk bronkopulmonal aspergillose (Vegard Hovland)

15:20-15:30 Avslutning (Marie Alnæs og Iren Matthews)Forelesere/møteledere:

Iren Matthews, PhD, Overlege og avdelingsleder, Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS

Jon Olav Hunderi, nestleder NFAI,PhD, overlege Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Østfold  Kalnes

Marie Alnæs, Leder NFAI. Overlege ved Regionalt senter for astma allergi og annen overfølsomhet i Helse Vest.

Knut Øymar, professor UiB, overlege, Barne- og ungdomsklinikken SUS

Torgeir Storaas, PhD, seksjonsoverlege og leder av Regionalt senter for astma, allergi og annen overfølsomhet i Helse Vest.

Gunhild Körner, styremedlem NFAI. Overlege ved Barneavdelingen Haugesund sykehus

Helene Lindvik, styremedlem NFAI. Pediater, Sandvika Barnelegesenter

Martin Sørensen, PhD, overlege, Regionalt senter for astma allergi og annen overfølsomhet i Helse Nord.

Nessar Ahmad Azarakhsh, overlege seksjon for blodsjukdommar, medisinsk avdeling HUS

Margit Brottveit, PhD, overlege ved Gastromedisinskavdeling og Regionalt senter for astma, allergi og annen overfølsomhet OUS

Anders Tøndell, overlege og leder for Regionalt senter for astma, allergi og annen overfølsomhet iHelse Midt-Norge.

Lotte Haavik, styremedlem NFAI, lege i spesialisering i Pediatri og stipendiat. Barne- og ungdomsklinikken OUS og UiO

Ragnhild Gulsvik, overlege ved Lungemedisinsk avdeling og Regionalt senter for astma, allergi og annen overfølsomhet i helse Sør-Øst, OUS Ullevål.


Geir Håland, PhD, overlege ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS

Karin C. Lørup Carlsen, professor dr.med, overlege ved Barne-og undomsklinikken UiO og OUS

Michael Perkins,PhD, overlege i pediatrisk allergi ved St. George’s Hospital, amanuensi i pediatrisk allergi ved St. Thomas’ Hospital

Håvard O.Skjerven, PhD,overlege og forsker ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS

Marie Alnæs, Leder NFAI. Overlege ved Regionalt senter for astma allergi og annen overfølsomhet i Helse Vest

Lotte Haavik, styremedlem NFAI lege i spesialisering i Pediatri og stipendiat. Barne -og ungdomsklinikken OUS og UiO

Tonje Reier-Nilsen, PhD, overlege ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS

Ingrid Kuiper, PhD, lege ved Barne ungdomsklinikken HUS

Iren Matthews, PhD, Overlege og avdelingsleder, Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS

Marte Sæverås, styremedlem NFAI, overlege ved diagnostisk senter SUS

Eva Lena F. Estesmo, PhD. Mikrobiolog

Martin Sørensen, PhD, overlege, Regionalt senter for astma allergi og annen overfølsomhet i Helse Nord

Ingvild Heier, PhD, overlege ved Barneavdeling for kreft og blodsykdommer OUS

Sinan Ahmed D. Dheyauldeen, PhD, overlege ØNH avdelingen OUS

Michael Durheim, overlege lungeavdelingen OUS

Vegard Hovland, PhD, overlege ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS

 

Registreringsskjema