VFK Saueaversjon - ekstra kurs: Dato: 7 Juli kl.19.00 Sted: 4 H Gården (Bergen undervisningsgård)

Vestlandets Fuglehund klubb (VFK) arrangerer saueaversjonskurs i 2022.

Hvem passer kurset for?

Saueaversjonskurset anbefales på det sterkeste for hunder som ikke har saueaversjonsbevis, og i tillegg bør absolutt unghunder med bevis fra 2021 ta en repetisjon.

Kurset passer også for andre / eldre hunder hvor man ønsker å være helt sikker på sauerenhet.

Skal du på jakt eller jaktprøve i høstfjellet er sjansen stor for å treffe på sau.

Jager hunden sau på jaktprøve, risikerer du / hunden å bli utestengt fra jaktprøver for lengre perioder, i verste fall på livstid. I tillegg risikerer arrangøren å miste terrenget, slik at jaktprøven ikke lenger kan arrangeres.


Informasjonsskriv – link til dokument – studer nøye.

Info til hundeeier vedr aversjonsdressur


Saueaversjonsbevis til ny hund – kurs/testing første gang.

En hund som skal ta saueaversjonsbevis for første gang bør ikke være under ca. 9 måneder gammel, og den må prøves for sau minimum to ganger på to forskjellige steder, med minimum to ukers mellomrom. Dette er et krav og meget viktig for kvaliteten på saueaversjonen.

Se detaljer i påmeldingsskjema for booking av begge dager. Meget fordelaktig å gjøre med en gang – slik at du får booket begge dager og at der er plass på de aktuelle dagene.


Retest av hund som tidligere er kurset/testet – oppfriskning av saueaversjonsbevis.

Ved retest blir hunden prøvet en gang.

VFK anbefaler ALLE som har testet hunden før den er to år om å reteste hunden senere, gjerne årlig.

De fleste hunder forandrer seg fra 1- til 2-års alder, blir mer selvstendige og våger mer.

Et saueaversjonsbevis er ingen garanti for at hunden ikke jager sau, men ved jevnlig testing / retesting reduseres risikoen.


Autoriserte og meget erfarne instruktører. 


Begrenset antall plasser pr kurs 
- vi har maks 10 ekvipasjer /hunder pr kveld.


Husk dummy

Husk å bruke en "dummy" ca en uke før og mellom kursdagene. Se nærmere i informasjonsskrivet.

En dummy lager du enkelt ved å tape to batterier på et halsbånd. La hunden gå med dette båndet på seg.

Dette for at hunden ikke skal forbinde ubehaget ved strømming med båndet vi bruker, men med sauen.


Kurssteder 2022

Rød/Hegglandsdalsvegen 756, Os

Langedalen 347, Lone / Haukeland

Langegården, Fjøsanger


Venting under kurset må påregnes – det er begrenset antall plasser og restriksjoner ihht koronabegrensningstiltak. 

Følg vaktenes / instruktørenes anvisninger.


NB! Husk at kommer du med ny hund, så må den meldes på til to kurs på to forskjellige steder med minimum 14 dager mellomrom for å få sauebevis.

Dvs. du må gjennomføre påmeldingsrutinen 2 ganger - velg samme Klasse/Kategori og hhv dag 1 eller dag 2, da blir det rett totalpris.Priser 2021

Pris

Ny Hund - Dag 1 og 2 - VFK Medlem

Kr 400

VFK-medlem - Kun retest

Kr 300

Ny Hund - Dag 1 og 2 - Ikke Medlem

Kr 650

Ikke-medlem - Kun retest

Kr 400


NB! Bindende påmelding !


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon