Unghestskulen 2022

Norsk Fjordhestsenter arrangerar 3 samlingar med unghestskule før jul. Det er mange unghestar i vårt område, og det er viktig med samling og sosialisering av desse. Vi ønskjer å tilby eit variert program for kvar samling med forskjellige aktivitetar og fokus på ulike tema som er relevant for unghestar. Tilbodet gjeld unghest til og med 3 år. 


1.samling blir onsdag 19. oktober kl. 18.30. Då blir det slepp av unghestar i tilpassa grupper først, deretter kort innføring om mønstring av hest på utstilling etterfulgt av leietrening. Det blir også måling, manking av fjordhest og vurdering av hald med tanke på fôring. 


Vi håpar at mange vil delta!


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon