Ultralyd basic og advanced eksamen

Basic eksamen

 

Etter godkjent basic kursrekke så kan kandidaten melde seg opp til basic eksamen i muskel- og skjelett ultralyd. Kandidaten må kunne dokumentere minst 12 mnd ultralydpraksis før eksamen kan gjennomføres. Praksisen kan gjennomføres parallelt med basicmodulene.

 

Eksamen består av en pasientcase hvor man får 1 time til undersøkelse og rapportskriving. Kandidaten må så presentere sin rapport og undersøkelse til en intern og en ekstern sensor som bedømmer gjennomføringen til bestått eller ikke-bestått.

 

Samlet eksamenstid er da 2 timer.Advanced eksamen 


Etter godkjent advanced rekke modul 4-9 kan kandidaten melde seg opp til advanced eksamen.

kandidaten trekker da to oppgaver som skal presenteres for intern og ekstern sensor. Forventes flere års erfaring med ultralyd før man går opp til advanced eksamen.  

Samlet eksamenstid er da 2 timer.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon